ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σε διαδικασία ελέγχου αξιοπιστίας…

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 23/04/2020. με τίτλο "Θα αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις για τις οικονομικές απώλειες λόγω κορονοϊού;"

Είναι βέβαιο πως η δοκιμασία με την πανδημία του κορωνοϊού θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία και στις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες του σύγχρονου ανθρώπου. Μοιραία, θα υπάρξουν επιπτώσεις και στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο του σχετικού προβληματισμού δύο φαίνεται να είναι οι βασικές έγνοιες: Καταρχήν το πως θα αντιμετωπιστούν ασφαλιστικά, στην παρούσα φάση, οι όποιες συνέπειες από την επέλευση του κινδύνου κορωνοϊού και στη συνέχεια, ποια θα είναι η στάση του κλάδου στη μελλοντική αντιμετώπισή του.

Στην πρώτη περίπτωση, θα δοκιμαστεί στην πράξη η αξιοπιστία της Ιδιωτικής Ασφάλισης με την έννοια της αρτιότητας και πληρότητας των ασφαλιστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη πως το εκάστοτε ασφαλιστήριο είναι ιδιωτικό συμφωνητικό που αποζημιώνει σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και με κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή, το όλο θέμα εντοπίζεται στο πως θα ερμηνευθεί και θα εφαρμοστεί τελικά στην πράξη  ο κίνδυνος της πανδημίας κορωνοϊού.

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, αυτό που ενδιαφέρει την αγορά είναι η ασφαλιστική αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών σε διάφορες επιχειρήσεις που αναγκάζονται να διακόψουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους για σημαντικό χρονικό διάστημα και οι οποίες διαθέτουν ασφαλιστήριο Περιουσίας σε συνδυασμό με την κάλυψης οικονομικών απωλειών από την επέλευση κάποιου ασφαλιζόμενου κινδύνου.

Η κάλυψη ζημιών από περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας αποτελεί αντικείμενο κλασικής - βασικής Ασφάλισης. Συνήθως, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπουν καλύψεις για απώλεια εισοδήματος από κινδύνους που σχετίζονται με γεγονότα Ανωτέρας Βίας. Στην προκειμένη περίπτωση τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η πανδημία του κορωνοϊού συνιστά ένα τέτοιο καλυπτόμενο κίνδυνο, όπως ρητά ισχύει στην περίπτωση σεισμού ή άλλων φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και νομολογία, "Ανωτέρα Βία" θεωρείται κάθε εξωτερικό ζημιογόνο συμβάν, το οποίο εμφανίζεται ξαφνικά / απρόβλεπτα / βίαια και ο περιορισμός ή η αντιμετώπιση των συνεπειών όταν επέλθει, είναι πέρα από τις δυνατότητες του Ασφαλισμένου. Στη βάση αυτή, είναι λογικό να αναμένει κανείς, από τη διεθνή αγορά, πως οι οικονομικές συνέπειες λόγω Κορωνοϊού θα είναι τελικά αποζημιωτέες. Φυσικά, με ενιαία αποδοχή των ασφαλιστικών – αντασφαλιστικών εταιρειών για ομαλή διευθέτηση του προβλήματος ή κατόπιν σχετικής νομολογίας η οποία αναγκαστικά θα έχει ευρύτερη αποδοχή στον ασφαλιστικό κλάδο.

Σε ότι αφορά την περίπτωση της μελλοντικής ασφαλιστικής αντιμετώπισης του κινδύνου κορωνοιού, δηλαδή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα όπου θα έχουν ποσοτικοποιηθεί οι όποιες αποζημιώσεις και θα υπάρξουν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, ίσως θα πρέπει να υπάρξει κάποιο τυποποιημένο Ειδικό Όρο Κορωνοϊού. που θα διευκρινίζει τον τρόπο κάλυψης ή μη του κινδύνου. Παράλληλα, ίσως θα πρέπει να αναμένουμε και κάποια σφαιρική αύξηση ασφαλίστρων, προκειμένου να εξισορροπηθεί το ύψος των τεχνικών ασφαλίστρων από τη μειωμένη απόδοση των επενδεδυμένων αποθεματικών λόγω πτώσης των χρηματαγορών στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής ύφεσης.   

Πάντως, αυτό που είναι βέβαιο είναι το γεγονός πως η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι και θα συνεχίσει να είναι χρήσιμη για κάθε Ιδιώτη - Οικογενειάρχη, Επαγγελματία ή Επιχείρηση συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση οικονομικών συνεπειών από την επέλευση κινδύνων που απειλούν τον άνθρωπο και τη βιωσιμότητα της όποιας επιχειρηματικής  δραστηριότητάς του.