ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΥΘΥΝΕΣ

Αφορά Ιδιώτες, Επενδυτές, Μηχανικούς, Μεσίτες, Δικηγόρους και Ασφαλιστές

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr και στην εξειδικευμένη Πύλη Ενημέρωσης B2Green.gr 05/01/2021.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 ενεργοποιείται το θεσμικό πλαίσιο για την “Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που παρέμενε στον “πάγο” από το 2010. Πρόκειται για θέμα μείζονος σημασίας για το δημόσιο συμφέρον, για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και για  την προστασία της ιδιοκτησίας. Σημειώνεται πως η ηλεκτρονική καταχώρηση της Ταυτότητας Κτιρίου θα είναι υποχρεωτική για τις νέες κατασκευές και κατά την αγοραπωλησία των υπαρχόντων ακινήτων. Θα τηρούνται αντίστοιχα ασφαλή αρχεία ηλεκτρονικών φακέλων όπου θα καταγράφονται  / περιλαμβάνονται τα στοιχεία  και η πλήρης “ιστορία” του ακινήτου, όπως: Στοιχεία αρχικής οικοδομικής άδειας (σχέδια, μελέτες) και τροποποιήσεις,  τακτοποιήσεις σε περίπτωση αυθαιρέτου, συμβόλαια αγοραπωλησιών, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ή/και στατικού ελέγχου, εργασίες συντήρησης και επέκτασης, νομιμοποιήσεις κλπ. Δηλαδή, στοιχεία τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα κατά τη μελλοντική μετατροπή των ακινήτων αλλά και κατά την αλλαγή χρήσης ή μεταβίβασή τους.

Το σύστημα της  “Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων” με την ήδη θεσμοθετημένη “Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών”, συμπληρώνει το θεσμικό πλαίσιο δόμησης και εκσυγχρονίζει το σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων στη χώρα μας. Τόσο οι Μηχανικοί και οι αρμόδιοι Υπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης όσο και οι ίδιοι οι Ιδιοκτήτες, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους, θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας αλλά και αντικειμενική ευχέρεια στη διαχείριση ή αγοραπωλησία των ακινήτων.
Η πλήρης ενεργοποίηση και εμπέδωση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής πολεοδομίας, με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των πολεοδομικών σχεδίων του Κτηματολογίου και του συστήματος Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτηρίων σε όλη την Επικράτεια, θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και θα δημιουργεί συνθήκες ισονομίας και δικαίου για πολίτες και επενδυτές. Γιατί, για να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη στον κλάδο των ακινήτων είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούν να διασφαλίζονται οι Ιδιώτες και οι Επενδυτές στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων. Ωστόσο, χρειάζεται πολιτική βούληση για απόλυτη εφαρμογή των νόμων χωρίς παρεκκλίσεις αλλά και υπευθυνότητα από την πλευρά των εμπλεκόμενων Μηχανικών και Φορέων Διαχείρισης Ακινήτων.

Επαγγελματική Ευθύνη

Σχετική διάταξη στο νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων είναι η αναφορά πως “το πιστοποιητικό πληρότητας θα εκδίδεται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς και σε αυτό θα βεβαιώνεται με δήλωσή τους η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα του κτηρίου”.
Είναι προφανές πως το ολοκληρωμένο σύστημα Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας και Διαχείρισης Ακινήτων αναβαθμίζει το κύρος των Μηχανικών. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύει και την επαγγελματική ευθύνη τους. Ειδικότερα, πέρα από την όποια Πειθαρχική Ευθύνη (πρόστιμα στην περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με την άδεια δόμησης ή συμπληρώθηκαν με ψευδή / λανθασμένα στοιχεία της Ταυτότητας Κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον αρμόδιο μηχανικό και ενδεχόμενη αφαίρεση της Άδειας Μηχανικού από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ), υπάρχει και η Αστική Ευθύνη για τυχόν οικονομικές ζημιές Τρίτου (Ιδιώτης, Επενδυτής, Τράπεζα) από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη του αρμόδιου Μηχανικού.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Είναι επίσης προφανές πως οι όποιες μελλοντικές επενδύσεις θα απαιτούν υπηρεσίες που να συνδέονται με κάποια “εγγύηση” που να ικανοποιεί τον Επενδυτή / Ιδιοκτήτη / Χρήστη του εκάστοτε ακινήτου αναφορικά με
- την αρτιότητα των μελετών και την αξιοπιστία των υπηρεσιών επίβλεψης για ένα άρτιο, ασφαλές και ποιοτικό οικοδομικό έργο και
- τη σωστή ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του ακινήτου και
Η συγκεκριμένη “εγγύηση”, σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, δεν είναι άλλη από την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικού.
Επίσης, στην περίπτωση μεταβίβασης / αγοραπωλησίας του ακινήτου τίθεται και το θέμα της υπεύθυνης διαχείρισης των πληροφοριών, γεγονός το οποίο παραπέμπει  στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων.
Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, χωρίς να είναι υποχρεωτική ως Νόμος του Κράτους, θα μπορούσε κάλλιστα να καθιερωθεί σαν “Νόμος της Αγοράς” διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των κατασκευών και τη διαφάνεια αγοραπωλησίας ακινήτων, προς όφελος των Επενδυτών και των Καταναλωτών

Λύση στο θέμα της Ασφάλισης

Το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να έχει επιπτώσεις και στα θέματα κατασκευής, αναδόμησης – ανακαίνισης και αγοραπωλησίας ακινήτων. Επίσης σε ότι αφορά θέματα ασφάλισης ακινήτων όπως και διαχείρισης ενδεχόμενων οικονομικών ζημιών, που  οφείλονται σε κατασκευαστικές αστοχίες ή σε λάθη και παραλείψεις Μηχανικού. Στη βάση αυτή, το θέμα ενδιαφέρει ευρύτερα την αγορά ακινήτων αλλά και ιδιαίτερα, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Ασφαλιστικές Εταιρείες.
H “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance & Reinsurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s” διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία γύρω από την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, προωθεί στην αγορά τις απαραίτητες λύσεις με τη δέουσα αρτιότητα, πληρότητα και αξιοπιστία. Για σχετική ενημέρωση και για καλύτερη προσέγγιση του θέματος, εκτός από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, οι ενδιαφερόμενοι Μηχανικοί μπορούν να συμβουλευθούν την ανεξάρτητη ειδική ιστοσελίδα www.asfalisi-michanikou.gr και οι Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων την ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/2Mvjqii  της εταιρικής ιστοσελίδας www.gkoutinas.gr