ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Αφορά τους Αρχιτέκτονες - Μηχανικούς αλλά και την ασφαλιστική αγορά!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Δευτέρα, 07/01/2019.

Στα τέλη του περασμένου έτους 2018, μετά από μακρά διαβούλευση, θεσπίσθηκε δια νόμου σύγχρονο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών σύμφωνα με το οποίο οι μελέτες υποβάλλονται ηλεκτρονικά χωρίς την άμεση εμπλοκή της Πολεοδομίας, όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μελλοντικά,  όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του νέου θεσμικού πλαισίου, τα κτήρια προβλέπεται θα αποκτήσουν “Ηλεκτρονική Ταυτότητα”.

Θα τηρούνται αντίστοιχα ασφαλή αρχεία, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα κατά τη μελλοντική μετατροπή των ακινήτων αλλά και κατά την αλλαγή χρήσης ή μεταβίβασή τους.

Επισημαίνεται πως το νέο σύστημα δόμησης αναμένεται να έχει επιπτώσεις και στα θέματα ασφάλισης ακινήτων όπως και διαχείρισης ζημιών, που  οφείλονται σε κατασκευαστικές αστοχίες Εργολάβου καθώς και σε λάθος ή παράλειψη μελέτης - επίβλεψης Μηχανικού. Στη βάση αυτή, το θέμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Με το νέο σύστημα της “Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας”, τόσο οι Μηχανικοί και οι αρμόδιοι Υπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης όσο και οι ίδιοι οι Ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους, με ειδικό κωδικό πρόσβασης. Μέσα από το ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα, πέρα από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, θα έχουμε και τον ορισμό των Επιθεωρητών Δόμησης από λίστα Μηχανικών, διαπιστευμένων από το αρμόδιο Υπουργείο σε όλες τις περιοχές της χώρας, προκειμένου να κάνουν αυτοψίες - τεχνικούς ελέγχους κατά τα στάδια κατασκευής σε κάθε νέο οικοδομικό έργο.

Η πλήρης ενεργοποίηση και εμπέδωση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής πολεοδομίας, με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των πολεοδομικών σχεδίων, του Κτηματολογίου και του συστήματος Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτηρίων σε όλη την Επικράτεια, θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και θα δημιουργεί συνθήκες ισονομίας και δικαίου για πολίτες και επενδυτές. Γιατί, για να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη στον κλάδο των ακινήτων είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούν να διασφαλίζονται οι Ιδιώτες και οι Επενδυτές που χρηματοδοτούν την κατασκευή ακινήτων. Προς τούτο, δεν είναι απαραίτητο "να εφεύρουμε τον τροχό". Απλά χρειάζεται πολιτική βούληση για απόλυτη εφαρμογή των νόμων χωρίς παρεκκλίσεις και υπευθυνότητα από την πλευρά των Μηχανικών (Μελετητών - Κατασκευαστών) που δυστυχώς πολλοί από τους οποίους είχαν μέχρι τώρα εθιστεί σε ένα “διαβρωμένο” σύστημα, συχνά συνδεδεμένο με τη διαπλοκή και την παρανομία στις διαδικασίες με τις Πολεοδομίες (αυθαίρετη δόμηση).

Οι όποιες μελλοντικές επενδύσεις, που μοιραία κάποια στιγμή θα γίνουν, θα απαιτούν σύστημα δόμησης που να συνδέεται με κάποια “εγγύηση” αναφορικά με την αρτιότητα των μελετών και με την αξιοπιστία των υπηρεσιών επίβλεψης για ένα άρτιο, ασφαλές και ποιοτικό έργο που να ικανοποιεί τον Επενδυτή / Ιδιοκτήτη / Χρήστη. Η συγκεκριμένη “εγγύηση”, σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, δεν είναι άλλη από την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης των Μηχανικών.

Η Ασφάλιση είναι ίσως το κατάλληλο και το πιο πρόσφορο μέσο για την εξυγίανση της χρόνιας κακοδαιμονίας στον τομέα της δόμησης - ακινήτων,  όπου η ασφάλεια και η ποιότητα κατασκευής είναι τα ζητούμενα. Προς την κατεύθυνση αυτή αναδεικνύεται η σημασία της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών η οποία, χωρίς να είναι υποχρεωτική δια νόμου θα μπορούσε κάλλιστα να καθιερωθεί σαν “Νόμος της Αγοράς”, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των κατασκευών προς όφελος των Επενδυτών και των Καταναλωτών.

H “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance & Reinsurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s” διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία γύρω από τη συγκεκριμένη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών, προωθεί στην αγορά την απαραίτητη λύση με την κατάλληλη αρτιότητα και πληρότητα καλύψεων. Για σχετική ενημέρωση και για καλύτερη προσέγγιση του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κα συμβουλευθούν την ανεξάρτητη ειδική ιστοσελίδα www.asfalisi-michanikou.gr.