ΕΥΘΥΝΗ

Αφορά τον κάθε σύγχρονο επαγγελματία

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 13/03/2019.

Μετά από μια μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη ενασχόληση με το θέμα της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, θεωρώ επαγγελματική υποχρέωση και ευθύνη μου να απευθυνθώ ευρύτερα στην αγορά και ειδικότερα στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που αναζητούν διεξόδους σε νέα ασφαλιστικά προϊόντα, σημειώνοντας τα παρακάτω: 

Έχοντας ήδη συμπληρώσει την τέταρτη δεκαετία της επαγγελματικής μου καριέρας αναλογίζομαι την τεράστια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που έχουν εμφανιστεί, τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις που έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε και δουλεύουμε. Ωστόσο, στη χώρα μας, υπάρχουν κάποιες σταθερές “αξίες” οι οποίες φαίνεται ότι παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου. Μια από αυτές είναι η τάση μας ως Έλληνες να προσπερνάμε ή, καλύτερα, να αγνοούμε τις Οδηγίες της ΕΈ ή τις συστάσεις των Δανειστών και να θεωρούμε ότι “είμαστε το κέντρο του κόσμου”!

Εστιάζοντας στο χώρο των επαγγελματιών (Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Σύμβουλοι Πληροφορικής, Λογιστές, Ελεγκτές, Εκτιμητές, Μεσίτες κ.ά.) και των πάσης φύσεως Συμβούλων, μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αποδεικνύει την παραπάνω θέση, αποτελεί η άγνοια και η αντίληψη που επικρατεί για τα θέματα Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Τι και αν οι αντίστοιχοι επαγγελματίες σε άλλες χώρες έχουν συνειδητοποιήσει στο σύνολό τους τις ευθύνες τους και τις δυνατότητες που προσφέρει η Ιδιωτική Ασφάλιση για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων; Τι και αν κάποιοι πρωτοπόροι επαγγελματίες στην Ελλάδα έχουν βρει θετική διέξοδο στις αβεβαιότητες με τις οποίες είναι συνυφασμένη η δραστηριότητά τους, μέσα από την Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης τους; Τι και αν υπάρχουν κάποιοι (ίσως λίγοι) άτυχοι επαγγελματίες (κυρίως Μηχανικοί ή Γιατροί) που “ταλαιπωρούμενοι” στα δικαστήρια για λόγους κάποιου λάθους, αμέλειας ή “κακιάς στιγμής” αναγκάσθηκαν μέχρι και να εγκαταλείψουν το επάγγελμα; Υπάρχει πάντοτε η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών, που την εποχή της πληροφορικής και του διαδικτύου αδιαφορεί για τις σύγχρονες πρακτικές εξελίξεις. 

Ευθύνες & Ασφάλιση

Ας επιχειρήσουμε λοιπόν άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα στο χώρο της  Ευθύνης, η οποία δυστυχώς πάντα υπάρχει και βαραίνει τον κάθε επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες έναντι κάποιας αμοιβής. Επειδή δε κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αλάνθαστος ή απρόσβλητος από κάποιο τυχαίο συμβάν, η Ασφάλιση έχει καθιερωθεί στην πράξη, διεθνώς, ως το μοναδικό “στήριγμα” για τον σύγχρονο Επαγγελματία. Και όταν λέμε "Ασφάλιση", εννοούμε καταρχάς την κατάλληλη νομική προστασία για εικαζόμενο ποινικό (αφορά κατά βάση Μηχανικούς και Γιατρούς) και αστικό αδίκημα σε ότι αφορά την κατάλληλη λύση στην κάλυψη τυχόν αξιώσεων αποζημίωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω λάθους ή παράλειψης από την επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι σύγχρονες εξελίξεις

Με τον «αναγκαστικό», κατά κάποιο τρόπο, εκσυγχρονισμό της αγοράς λόγω της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και λόγω των Μνημονίων, η ορθολογική εφαρμογή του θεσμού της Ασφάλισης και ειδικότερα της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης είναι μία  διαδικασία σε εξέλιξη.  Ωστόσο, επί της ουσίας, η εμπέδωση της ασφάλισης από το ελληνικό σύστημα είναι θέμα αντανακλαστικών του στα ερεθίσματα από το ευρύτερο πολιτικό-κοινωνικό σύστημα στο οποίο ανήκουμε ως χώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Νόμους του Κράτους, υπάρχουν και οι Νόμοι της Αγοράς, που μπορούν καμιά φορά να αποδειχθούν αυστηροί για τον “παρανομούντα”. Οι εξελίξεις και ο ανταγωνισμός στα πλαίσια της ΕΈ και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, δίνουν μεγάλο προβάδισμα στους Νόμους της Αγοράς. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι Νόμοι αυτοί αποκτούν πολύ σημαντική βαρύτητα. Επιπλέον, οι Καταναλωτές (Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις) ενημερώνονται καλύτερα και παύουν να συγχωρούν ή να αποδέχονται  λάθη ή παραλείψεις που τους ζημιώνουν οικονομικά...