ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Απαιτούν επαγγελματικές συνέργειες

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 27/03/2019.

Αφορμή για το παρόν άρθρο αποτέλεσε το πρόσφατο κείμενο του κ. Κώστα Παπαϊωάννου με τίτλο “Γέφυρες γνώσης μεταξύ ασφαλιστών, νομικών και οικονομολόγων” όπου επισημαίνεται η ανάγκη για “γέφυρες” γνώσης και εκπαίδευσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Προς τούτο, όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο απαιτείται εκσυγχρονισμός στον τρόπο εκπαίδευσης και ενημέρωσης των στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Αυτό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των εξελίξεων σε όλους σχεδόν τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, που επηρεάζονται από το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Είναι ευρέως γνωστό πως η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι αναπτυγμένη στη χώρα μας στα θέματα διαχείρισης και ασφάλισης  κινδύνων που αφορούν τους διάφορους κλάδους επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Έτσι, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της αγοράς Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Συμβούλων και εξειδικευμένα Νομικά Γραφεία, καλούνται να καταθέσουν ιδέες και να ανταποκριθούν με κατάλληλες λύσεις στα μελλοντικά επιχειρηματικά δρώμενα στη χώρα μας.

Εκτός από την απαραίτητη τεχνικοοικονομική και νομική υποδομή, σημαντικός τομέας στην υλοποίηση των όποιων επενδύσεων, είναι η Ασφάλιση Επιχειρηματικών Κινδύνων με τη μορφή της Γενικής Αστικής Ευθύνης, Εργοδοτικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Ευθύνης, Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, Περιβαλλοντική Ευθύνη, Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, Κίνδυνοι Διαδικτύου κλπ. Δυστυχώς όμως η Ιδιωτική Ασφάλιση φαίνεται να απουσιάζει στις διάφορες εκδηλώσεις (Εκθέσεις, Ημερίδες, Συνέδρια κλπ), που απευθύνονται σε επιχειρηματικούς κλάδους έντασης κεφαλαίων και ρίσκου όπως είναι ο Τουρισμός, η Ενέργεια, οι Υποδομές με έργα ΣΔΙΤ, το Real Estate, η Υγεία, η Βιομηχανία, οι Εξαγωγές κλπ. Βασική αιτία, κατά την άποψή μου, είναι η έλλειψη πρακτικού οικονομικού ενδιαφέροντος και το χαμηλό επίπεδο εγχώριας τεχνογνωσίας στα θέματα ασφάλισης εξειδικευμένων επιχειρηματικών κινδύνων που προαναφέρθηκαν. 

Έχοντας αναπτύξει σχετική δραστηριότητα στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια, με βάση εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία προσπαθώ να καλύψω το κενό αυτό με στοχευμένη αρθρογραφία (σχετικά, παραπέμπω στην ηλεκτρονική διεύθυνση goo.gl/pMKo5k).

Κατά το παρελθόν, δημοσίευα άρθρα σε έντυπα μέσα (οικονομικές εφημερίδες και επιχειρηματικά ή τεχνικά περιοδικά) και τα τελευταία χρόνια κάνω το ίδιο σε κλαδικές “πύλες” (portals) ηλεκτρονικής ενημέρωσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο ενημέρωσης της ασφαλιστικής αγοράς εντάσσεται και η συστηματική προσπάθεια προβολής εξειδικευμένων απόψεων μέσω άρθρων στην ηλεκτρονική εφημερίδα NextDeal. Συμπληρωματικός στόχος, πέρα από την αντικειμενική ενημέρωση, είναι η δημιουργία γόνιμου διαλόγου και επαγγελματικών συνεργιών της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ με πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που ενδιαφέρονται για την ασφαλιστική κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των πελατών τους. Γιατί, ο κλάδος των Επιχειρήσεων δεν γνωρίζει με επάρκεια τις απαραίτητες ασφαλίσεις για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη κάλυψη των διαφόρων κινδύνων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων.