ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Πρέπει να ασφαλίζεται!

Πάντα πίστευα στην ανάγκη για ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. Ίσως γιατί από πολύ νωρίς τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στην επαγγελματική μου πορεία (ιδιαίτερα στην πρώτη μου καριέρα του Μηχανικού) χρειάσθηκε να αντιμετωπίσω θέματα ευθύνης και να συνειδητοποιήσω το πραγματικό νόημα της. Αλλά και επίσης διαπιστώνοντας πως σε όλες τις ώριμες αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει Επαγγελματίας που να μην είναι ενήμερος και καλυμμένος για την ευθύνη του. Πως δεν υπάρχει Επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες, που κατασκευάζει έργα, που παράγει ή εμπορεύεται προϊόντα που να μην φροντίζει να έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης για τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει.

Βασικό πάντως παραμένει το γεγονός πως ο σύγχρονος επαγγελματίας που διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα και προσφέρει υπηρεσίες, θα πρέπει ως τεκμήριο της αξιοπιστίας του έναντι των πελατών του, να διαθέτει και ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζει πως μια τέτοια ασφάλιση είναι και ένα άριστο μέσο νομικής προστασίας για τις περιπτώσεις που εγείρονται αξιώσεις εις βάρος του, ή ακόμη κι όταν άδικα κατηγορείται για πιθανό λάθος ή παράλειψή του.

Αν μέχρι σήμερα στη Χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη αυτό που λέμε «ασφαλιστική συνείδηση» και φαίνεται να υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία στα θέματα αναζήτησης ευθυνών, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα αναγκαστούμε να προσαρμοστούμε στα διεθνή πρότυπα, που οι Οδηγίες της ΕΕ σταδιακά επιβάλουν στο κοινωνικοοικονομικό μας σύστημα. Οι ενιαίοι κανόνες ανταγωνισμού και προστασίας των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, αναγκαστικά εισάγουν νέα ήθη και αρχές που θα πρέπει να ενστερνισθούμε αφού θα θέλουμε να υπάρχουμε ως δημιουργικά κύτταρα στις μελλοντικές εξελίξεις της ευρύτερης κοινωνίας που ζούμε.

Δυστυχώς για το σοβαρό αυτό θέμα της Επαγγελματικής Ευθύνης  δεν υπάρχει η κατάλληλη αντικειμενική προσέγγιση. Και, η παρούσα ενημέρωση προσπαθεί να συμβάλλει στο να καλύψει,  έστω και εν μέρει, αυτό  το σημαντικό κενό.

Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Ναι, αλλά πώς;
"Τα σφάλματα δε συμβαίνουν από μόνα τους, προκαλούνται. Και είναι καλό να ξέρουμε πώς, για να τα αποφύγουμε όσο είναι δυνατό"

Είναι γεγονός ότι ο αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, τοπογράφος Μελετητής ή Εργολάβος Κατασκευαστής και όσοι συμμετέχουν στην κατασκευή, αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες. Ωστόσο, παρά τα μέτρα και τις μεθόδους πρόληψης για την αποφυγή σφαλμάτων, είναι φανερό ότι οι ζημίες και οι αστοχίες δεν πρόκειται να εκλείψουν. Λάθος αποφάσεις, προβληματική επικοινωνία, έλλειψη ομαδικού πνεύματος, χαλαρή επίβλεψη, είναι σίγουροι δρόμοι προς την αστοχία. Συνήθως, χωρίς πολλή σκέψη, η αστοχία αποδίδεται σε «κακούς» μηχανικούς. Όλοι κάνουμε λάθη και τα λάθη δεν οφείλονται σε αδιαφορία, σε άγνοια ή σε περιφρόνηση των κανόνων.  Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές φορές προσπαθούμε να λύσουμε λάθος πρόβλημα. Ή σπεύδουμε να εφαρμόσουμε γνωστές και «δοκιμασμένες» λύσεις  αποκλείοντας νέες, εναλλακτικές προσεγγίσεις. Ιδιαίτερα όταν οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι αυξημένες και απαιτείται μία εντελώς καινοτομική προσέγγιση, οι «ομοιότητες» με προηγούμενες κατασκευές είναι «εμφανείς». Η θεώρηση του κινδύνου έχει ένα υποκειμενικό - ποιοτικό σκέλος που  σχετίζεται με τη συνολική μελέτη και ένα αντικειμενικό - ποσοτικό σκέλος που έχει να κάνει με τους υπολογισμούς. Δεν είναι τυχαία η ανάγκη για πραγματικό έλεγχο των μελετών και για ουσιαστική  επίβλεψη προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα μιας κατασκευής. Ωστόσο, τα λάθη συμβαίνουν λόγω συγκεκριμένης στάσης και αντίληψης. Πιο συγκεκριμένα:
-Η Αμφισβήτηση -  «Σ’ αυτή την περίπτωση οι κανόνες δεν έχουν εφαρμογή».
-Η Αυτοπεποίθηση - «Εγώ έχω τους δικούς μου κανόνες και δεν έχω πέσει ποτέ έξω».
-Η Πίεση-Βιασύνη – «Γρήγορα! γρήγορα! να τελειώνουμε:»
-Η Σιγουριά – «Λάθη κάνουν μόνο οι βλάκες, οι άσχετοι, και οι άπειροι».
-Η Εξοικείωση – «Τι να μελετήσουμε; Το έχουμε κάνει τόσες φορές και το ξέρουμε». Και βέβαια, ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως η προσωπικότητα, η ικανότητα αντίληψης και η αποτελεσματικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο. Όπως και η κούραση, η παραπλάνηση,  η διάσπαση της προσοχής, η λάθος εντύπωση.  Και τελικά το αξιοσημείωτο είναι οι άνθρωποί που κάνουν τα λάθη, έχουν επινοήσει οι ίδιοι τις διαδικασίες να προστατεύονται από τις ζημιογόνες συνέπειές τους. Όπως, για παράδειγμα, την Ασφάλιση.

Ασφάλιση, γιατί;
"Τα λάθη και οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες, που μπορούν να ζημιώσουν. Ευτυχώς όμως ασφαλίζονται..."

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει την εκ του νόμου αστική ευθύνη του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) και των υπαλλήλων ή/και αποκλειστικών συνεργατών του, για ζημιογόνες συνέπειες από λάθος ή/και παράλειψη κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η ασφάλιση καλύπτει σωματικές βλάβες ή θάνατο ατόμων (αφορά ευθύνη Μηχανικών), άμεσες και έμμεσες χρηματικές αποζημιώσεις καθώς επίσης νομική υποστήριξη και δικαστικά έξοδα που συνδέονται με αξίωση εις βάρος του ασφαλισμένου. Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης ανανεώνεται ετησίως. Συμβάντα που ο ασφαλισμένος καθίσταται ενήμερος τα γνωστοποιεί αμέσως στους Ασφαλιστές, οι οποίοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται άμεσα, παρέχοντας καταρχήν νομική προστασία στον Ασφαλισμένο. Εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, το έμπειρο δικηγορικό γραφείο που θα ορισθεί για να χειρισθεί την υπόθεση, ενδεχόμενα με τη συνδρομή τεχνικού πραγματογνώμονα, τεκμηριώνει την αποζημίωση. Τα οφέλη του Ασφαλισμένου ο οποίος απλώς συνδράμει στο έργο των διαχειριστών της εις βάρος του αξίωσης, είναι προφανή αφού ο ίδιος απρόσκοπτα και χωρίς άγχος μπορεί να συνεχίζει τη δραστηριότητά του!

 

"ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΖΟΥΝ, ΕΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΛΥΨΗ"