ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σκληρός ο Νόμος αλλά … Νόμος!

«Όποιος κατά την εκπόνηση μελέτης ή τη διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδομικού ή άλλου ανάλογου έργου ή μιας κατεδάφισης, με πρόθεση ή από αμέλεια ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες και έτσι προξενεί κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Η παραγραφή της άνω πράξης και της ανθρωποκτονίας των σωματικών βλαβών και της βλάβης της υγείας που συρρέουν με αυτήν και επήλθαν από πρόθεση ή αμέλεια, αρχίζει από την ημέρα της επέλευσης του αποκαλυπτικού της παραβίασης αποτελέσματος»

ΆΡΘΡΟ 286 Ποινικού Κώδικα περί “Ευθύνης Μηχανικών” (Ν2331/95)

Ασυνήθιστα σκληρός νόμος που ίσως και να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία σε θέματα ευθύνης Μηχανικών. Στοιχείο “ανωριμότητας” της ελληνικής αγοράς, που θυμίζει το Νόμο του Χαμουραμπί στην αρχαία Βαβυλώνα, σύμφωνα με τον οποίο: «Όταν καταρρεύσει το σπίτι και σκοτωθεί ο Ιδιοκτήτης του τότε θα θανατωθεί ο Κατασκευαστής που το έχτισε και αν σκοτωθεί ο γιος του Ιδιοκτήτη αντίστοιχα θα θανατωθεί ο γιος του Κατασκευαστή ...»!

Ωστόσο, οι καιροί και τα ήθη έχουν αλλάξει. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει βρει άλλες λύσεις σε παρόμοια προβλήματα που σχετίζονται με τις ευθύνες που πάντα τον βαραίνουν στη δημιουργική του πορεία. Εφαρμόζει την Ασφάλιση της Επαγγελματικής του Ευθύνης!

Ο Μηχανικός εκπονεί μελέτες βάση των οποίων κατασκευάζονται τεχνικά έργα, προσφέρει υπηρεσίες επίβλεψης / διοίκησης έργων και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε διάφορα θέματα που αφορούν κατασκευές, βιομηχανία, περιβάλλον κλπ. Εν γένει, ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα με σημαντική “ένταση” ευθύνης αφού από κάποιο σοβαρό λάθος ή παράλειψή του, μπορεί να προκληθεί σοβαρή υλική ζημιά, οικονομική απώλεια ή ακόμη και θάνατος ατόμων.

Η Ευθύνη, ως γνωστό, μπορεί να είναι Ποινική ή /και Αστική. Η πρώτη σχετίζεται με δόλο και επιφέρει στον παραβάτη την τιμωρία (πρόστιμο ή φυλάκιση ανάλογα με την παράβαση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα) και δεν ασφαλίζεται. Τυχόν ασφαλιστική κάλυψη μεταφράζεται σε νομική υποστήριξη.  Απεναντίας, η Αστική Ευθύνη, που σχετίζεται με αμέλεια, λάθος ή παράλειψη, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνεπάγεται την υποχρέωση επανόρθωσης της ζημιάς που προκάλεσε σε κάποιο Συμβαλλόμενο ή Τρίτο (σωματικές βλάβες / θάνατο, υλικές ζημιές και επακόλουθες χρηματικές απώλειες). Σε τέτοιες περιπτώσεις το κόστος  που συνδέεται με ζημιογόνα γεγονότα μπορεί να είναι δυσβάστακτο και να μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη. Και ακριβώς επειδή ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι τέλειος και αλάνθαστος, η Ασφάλιση είναι η μοναδική λύση. Μιλάμε φυσικά για Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης με άρτια και αξιόπιστα Ασφαλιστήρια και όχι «ψευδεπίγραφα», τέτοια που να εμπνέουν σιγουριά και ασφάλεια στο σύγχρονο επαγγελματία Μηχανικό.