ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ανθρώπινα τα λάθη αλλά δυστυχώς βαραίνουν

Δημοσιεύθηκε στην εξειδικευμένη Πύλη Ενημέρωσης B2Green.gr 17/12/2020.
Για το σοβαρό θέμα της Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών, δυστυχώς υπάρχει έλλειψη κατάλληλης πληροφόρησης.

Τα σφάλματα δε συμβαίνουν από μόνα τους. Και είναι καλό να ξέρουμε πώς, για να τα αποφύγουμε όσο είναι δυνατό. Γιατί οι ευθύνες πάντα υπάρχουν και οι συνέπειες μπορεί να είναι βαριές. Παρά τα μέτρα και τις μεθόδους πρόληψης για την αποφυγή σφαλμάτων, είναι αποδεκτό ότι οι ζημίες και οι αστοχίες δεν πρόκειται να εκλείψουν.

Ο Μηχανικός με την ιδιότητα του Μελετητή, Επιβλέποντα ή Συμβούλου στην υλοποίηση τεχνικών έργων αναλαμβάνει σοβαρές ευθύνες. Πέρα από τυχόν υλικές ζημιές μπορεί να θεωρηθεί υπαίτιος και για σωματικές βλάβες ή θάνατο κάποιου/ων.

Λάθος αποφάσεις, παραλείψεις, προβληματική επικοινωνία με τον Εργοδότη – Πελάτη ή με συνεργάτες, έλλειψη ομαδικού πνεύματος, χαλαρή επίβλεψη, είναι πιθανές αιτίες για κάποια “αστοχία” που θα μπορούσε να προκαλέσει αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος του Μηχανικού.

Συνήθως, χωρίς πολλή σκέψη, η αστοχία αποδίδεται σε “κακό”  μηχανικό. Όλοι κάνουμε λάθη και τα λάθη δεν οφείλονται σε αδιαφορία, σε άγνοια ή σε περιφρόνηση των κανόνων.  Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές φορές προσπαθούμε να λύσουμε λάθος πρόβλημα. Ή σπεύδουμε να εφαρμόσουμε γνωστές και «δοκιμασμένες» λύσεις  αποκλείοντας νέες, εναλλακτικές προσεγγίσεις. Ιδιαίτερα όταν οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι αυξημένες και απαιτείται μία εντελώς καινοτομική προσέγγιση, οι «ομοιότητες» με προηγούμενες κατασκευές είναι «εμφανείς». Η θεώρηση του κινδύνου έχει ένα υποκειμενικό - ποιοτικό σκέλος που  σχετίζεται με τη συνολική μελέτη και ένα αντικειμενικό - ποσοτικό σκέλος που έχει να κάνει με τους υπολογισμούς. Δεν είναι τυχαία η ανάγκη για πραγματικό έλεγχο των μελετών και για ουσιαστική  επίβλεψη προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα μιας κατασκευής. Ωστόσο, τα λάθη συμβαίνουν λόγω συγκεκριμένης στάσης και αντίληψης. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η Αμφισβήτηση: «Σ’ αυτή την περίπτωση οι κανόνες δεν έχουν εφαρμογή».
  • Η Αυτοπεποίθηση: «Εγώ έχω τους δικούς μου κανόνες. Δεν έχω πέσει ποτέ έξω».
  • Η Πίεση-Βιασύνη: «Γρήγορα, να τελειώνουμε. Έχουμε και άλλες δουλειές»
  • Η Σιγουριά: «Λάθη κάνουν μόνο οι βλάκες, οι άσχετοι, και οι άπειροι».
  • Η Εξοικείωση: «Τι να μελετήσουμε; Το έχουμε κάνει τόσες φορές και το ξέρουμε».

Και βέβαια, ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως η προσωπικότητα, η ικανότητα αντίληψης και η αποτελεσματικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο. Όπως και η κούραση, η παραπλάνηση,  η διάσπαση της προσοχής, η λάθος εντύπωση.  Πάντως, το αξιοσημείωτο είναι οι άνθρωποί που κάνουν τα λάθη, έχουν επινοήσει οι ίδιοι τις διαδικασίες να προστατεύονται, νομικά και οικονομικά, από τις ζημιογόνες συνέπειες εις βάρος τους. Και, αυτό είναι η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης!