ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Ασφαλιστήριο;

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 17/04/2019.

Η επαγγελματική ευθύνη από λάθη ή παραλείψεις του Μηχανικού είναι η πλέον περίπλοκη σε σχέση με την ευθύνη άλλων επαγγελματιών (Γιατρού, Λογιστή, Δικηγόρου κα). Αυτό, γιατί μπορεί να έχουμε θετικές και αποθετικές ζημιές που σχετίζονται τόσο με σωματικές βλάβες ή θάνατο ατόμων όσο και με υλικές ζημιές. Για το σοβαρό θέμα της Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικού, και όχι μόνο,  δυστυχώς δεν υπάρχει η κατάλληλη αντικειμενική προσέγγιση. Τόσο από τους ίδιους τους χιλιάδες Μηχανικούς και τους επαγγελματικούς συλλόγους τους όσο και από την ίδια την ασφαλιστική αγορά. Και, το παρόν ενημερωτικό κείμενο μαζί με κάποια άλλα σχετικά, προσπαθεί να συμβάλλει στο να καλύψει,  έστω και εν μέρει, αυτό το κενό.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

  • Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημιά Εργοδότη ή Τρίτου (επακόλουθες χρηματικές απώλειες ακόμη και για ηθική βλάβη, δυσφήμιση, απώλεια πληροφοριών, ...)
  • Χρηματική αποζημίωση για τυχόν Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο Τρίτων
  • Νομική προστασία από έμπειρους Νομικούς Συμβούλους που η Ασφαλιστική Εταιρεία ορίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Ασφαλισμένου, όταν αυτός κατηγορείται για οικονομική ζημιά που προκάλεσε από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψή του ή ακόμη όταν κατηγορείται και για ποινικό αδίκημα σε θανάτου Τρίτου 
  • Δαπάνες και δικαστικά έξοδα σε σχέση με αξιώσεις αποζημίωσης, που δεν μπορούν να διευθετηθούν με εξώδικο διακανονισμό

Τι πρέπει να προσέχουμε σε ένα ασφαλιστήριο

Το πλέον βασικό είναι η αξιοπιστία του Ασφαλιστή ο οποίος είναι υπόλογος για την ποιότητα του Ασφαλιστηρίου (αρτιότητα και πληρότητα της κάλυψης, διαδικασία διευθέτησης της υποσχόμενης αποζημίωσης) και την αποφυγή αυτού που λέμε "ψιλά γράμματα" ή καταχρηστικές εξαιρέσεις, όπως:

  • Μη κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης που ανάγονται σε "περιπτώσεις με μεγάλη πιθανότητα να συμβούν"!
  • Μη κάλυψη επακόλουθων χρηματικών αξιώσεων! (Σημείωση: Σε ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης οι αξιώσεις για αποζημίωση, επί της ουσίας, ανάγονται σε επακόλουθες χρηματικές απώλειες)
  • Ρητή αναφορά πως το Ασφαλιστήριο αποζημιώνει μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης! (Σημείωση: Είναι προφανές πως ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να περιμένει επί σειρά ετών για να τον καλύψει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Στο μεταξύ, ο Ασφαλισμένος θα συνεχίζει να είναι υπόδικος και θα πληρώνει ασφάλιστρα!) 

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές πως η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι απαραίτητη και πρέπει να την προσεγγίζουμε σωστά και με λογικό / χαμηλό κόστος. Και, το κυριότερο, με ένα άρτιο και ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο να πείθουμε για την αξιοπιστία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.