ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Καθρέφτης αξιοπιστίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Πέμπτη, 20/12/2018.

Αφορμή για το παρόν άρθρο, υπήρξε η δημοσίευση από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) των αποτελεσμάτων του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για το έτος 2017 και ο γόνιμος προβληματισμός που εξέφρασε το NEXTDEAL αναφορικά με τα θέματα της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Εκφράζοντας ευρύτερο επαγγελματικό ενδιαφέρον για τον ασφαλιστικό κλάδο της Αστικής Ευθύνης, κρίνω σκόπιμο να επισημάνω τα παρακάτω:

Πρώτη βασική διαπίστωση το πόσο υπανάπτυκτη ασφαλιστικά είναι η εγχώρια αγορά στο συγκεκριμένο κλάδο.

Και όμως, είναι κλάδος με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας και θα άξιζε κάθε προσπάθεια σοβαρής προσέγγισής του τόσο από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες όσο και από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που σε περίοδο οικονομικής κρίσης δικαιολογημένα αναζητούν νέους δρόμους δράσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αντικειμενικής ενημέρωσης της αγοράς (www.professional-liability.gr, www.gkoutinas.gr) και προώθησης αξιόπιστων λύσεων στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης, μέσα από συνέργειες με πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, στο πνεύμα της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD (τόσο με Μεσίτες Ασφαλίσεων όσο και με Πράκτορες Ασφαλίσεων αποκλειστικά στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης όπου η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ λειτουργεί ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής των Lloyd’s).

Η άλλη σημαντική επισήμανση που θέλω να κάνω είναι τα εύλογα ερωτηματικά που προκύπτουν, με βάση τα δεδομένα της έκθεσης της ΕΑΕΕ, γύρω από την υποχρεωτική, βάσει νόμου, Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.
Σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη μελέτη της ΕΑΕΕ, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης που αναφέρονται στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ανέρχονται σε 8.361. Ένα πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το παραπάνω ανταποκρίνεται στον πραγματικό αριθμό των πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στη χώρα μας ο οποίος λογικά θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος. Πέρα από εύλογο ερώτημα “πόσοι είναι τελικά οι νόμιμοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές;” και τα περί “μαύρων κωδικών”, θα ήθελα να πάω το θέμα λίγο παραπέρα, θέτοντας το ερώτημα: “Τι είδους ασφαλιστήρια προσκομίζονται και κατά πόσο αυτά καλύπτουν την απαίτηση του νόμου για Προστασία του Ασφαλισμένου Καταναλωτή αλλά και τον ίδιο τον υπόλογο Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή στην περίπτωση που κριθεί υπόλογος για κάποια σοβαρή οικονομική  απαίτηση αποζημίωσης λόγω λάθους ή παράλειψής από την πλευρά του;”.

Κάνω την παραπάνω επισήμανση γιατί έχω την άποψη πως μάλλον υπάρχουν σοβαρά κενά αρτιότητας στην ασφαλιστική κάλυψη της συγκεκριμένης επαγγελματικής ευθύνης, που δυστυχώς έχει εκφυλιστεί σε ένα “τυπικό φτηνό χαρτί για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο”.  Και όμως, είναι ένας “καθρέφτης” αξιοπιστίας - ποιότητας των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών και ένα ουσιαστικό “βαρόμετρο” ανάπτυξης του Κλάδου της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης!  

Η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD), θέτει σύγχρονες αρχές για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Ας ελπίσουμε πως το ελληνικό “δαιμόνιο” θα την αξιοποιήσει θετικά για την εξυγίανση και την υγιή ανάπτυξη του Κλάδου …