ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πάντα υπάρχει και … βαραίνει. Ευτυχώς ασφαλίζεται!


Είμαι προσωπικά πεπεισμένος πως η ασφάλιση επαγγελματικών ή/και επιχειρηματικών κινδύνων δεν «πουλιέται» αλλά «αγοράζεται» από τον ενημερωμένο και συνειδητοποιημένο Επαγγελματία, από την ενημερωμένη, συνεπή και συνειδητοποιημένη Επιχείρηση που ενδιαφέρονται για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους στο σύγχρονο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Μέσω της εν λόγω ασφάλισης, ο εκάστοτε Ασφαλισμένος (Επαγγελματίας ή Επιχείρηση) προαγοράζει μια υπηρεσία που κατά βάση λειτουργεί ως εγγυημένη  υπόσχεση αποζημίωσης σε περίπτωση που προκύψει κάποια ζημιά ή εγερθεί εις βάρος του κάποια αξίωση αποζημίωσης. Αν η απόφασή τους για υιοθέτηση της Ασφάλισης ήταν σωστή ή όχι θα φανεί όταν θα τη χρειαστούν. Μόνο που τότε μπορεί να είναι πολύ αργά αν η όποια Ασφάλιση δεν έχει γίνει με τη δέουσα αρτιότητα και πληρότητα.

Όντας βέβαιος για την απόλυτη ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης γύρω από το θέμα της Αστικής Ευθύνης στην ευρύτερη μορφή της (Γενική, Επαγγελματική, Εργοδοτική, Περιβαλλοντική κλπ) ξεκίνησα τη συγκεκριμένη προσπάθεια επικοινωνίας. Έχοντας την πρώτη επαγγελματική ενημέρωση και εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο από την ώριμη ασφαλιστική αγορά της Γαλλίας και έχοντας πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσει την μεγάλη υστέρηση που εμφανίζει ο κλάδος Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης (πλην αυτοκινήτου) στη χώρα μας, εστίασα εξαρχής το ενδιαφέρον στην Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης. Διότι θεώρησα, και συνεχίζω να έχω την ίδια άποψη, πως σε μια ανώριμη αγορά η ορθολογική ανάπτυξη της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης θα πρέπει να βασιστεί στην ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης στους διάφορους επαγγελματίες που έχουν ως θεσμικό ρόλο τη διασφάλιση των συμφερόντων των Καταναλωτών και των διαφόρων Επιχειρήσεων.  Αυτό θα έπρεπε ίσως να απασχολεί και την Πολιτεία όταν θεσμοθετεί κανόνες και μέσα για την προστασία του Καταναλωτή, του Εργαζομένου, του Ανταγωνισμού και του Περιβάλλοντος. Ίσως αυτό θα έπρεπε να κάνουν και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες αφού η ανάπτυξη του κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης αποτελεί για αυτές ουσιαστική και ανεκμετάλλευτη επιχειρηματική ύλη. Ωστόσο, εγγενείς αδυναμίες  και χρονίζοντα προβλήματα δίνουν πάντα προτεραιότητα σε άλλους ίσως πιο «εύκολους» και περισσότερο προσοδοφόρους κλάδους.

Κρίνοντας από τις πρώτες αντιδράσεις πείσθηκα πως η επιλογή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κρίνω σκόπιμο να επισημάνω πως η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.”, δημιουργήθηκε από την έντονη επιθυμία για ένα διαφορετικό επαγγελματικό στίγμα στα ασφαλιστικά πράγματα, που αφορούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Με βαθιά γνώση ασφαλιστικών προϊόντων που προορίζονται να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες, όπως η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη. Για μια νέα-εξατομικευμένη σχέση με τον Πελάτη και αντικειμενική ασφαλιστική κάλυψη έπειτα από ανάλυση των αναγκών του. Δίνοντας βαρύτητα όχι στις «φτηνές» και αμφίβολης αποτελεσματικότητας λύσεις. αλλά στη βέλτιστη σχέση κόστους- εγγύησης αποτελέσματος. Μιλάμε υπεύθυνα και αναπτυσσόμαστε με τους Πελάτες που από την αρχή πίστεψαν σε εμάς αλλά και με πολλούς άλλους που συνειδητοποιούν την ανάγκη για σωστή Ασφάλιση προκειμένου να νοιώθουν όσο γίνεται πιο “ασφαλείς” στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στην οικονομική κρίση των σύγχρονων εξελίξεων.

Πρώτη τοποθετούμε τη δική μας ευθύνη έναντι των Πελατών μας. Όχι αυτή που μας επιβάλλει η ασφαλιστική νομοθεσία, την οποία έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά την Ευθύνη που μας επιβάλλεται από την επιλογή του Επαγγελματία ή Επιχειρηματία Πελάτη στο να συνεργαστεί μαζί μας. Αν βρίσκουμε ανταπόκριση; Βρίσκουμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό και συνεχίζουμε.

Αυτή την εμπειρία μας και την  αντίστοιχη ικανοποίηση επιθυμούμε να μοιραστούμε και με άλλους ανεξάρτητους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και Μεσίτες Ασφαλίσεων προβάλλοντας τον όρο της επαγγελματικής συνέργιας.