ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 Υπάρχουν οι ευρύτεροι «νόμοι» της αγοράς


Πάντα με απασχολούσαν οι έννοιες του κινδύνου και της ευθύνης. Ίσως διότι από πολύ νωρίς, τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στην πρώτη επαγγελματική μου πορεία ως Μηχανικός, χρειάσθηκε να αντιμετωπίσω θέματα ευθύνης και να συνειδητοποιήσω το πραγματικό της νόημα. Αλλά και επίσης, στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου στον ασφαλιστικό χώρο, διαπιστώνοντας πως σε όλες τις ώριμες αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουδείς Επαγγελματίας προσφέρει υπηρεσίες δίχως ασφαλιστική κάλυψη των όποιων ευθυνών του. Και πως ουδεμία Βιομηχανική, Εμπορική ή Κατασκευαστική Επιχείρηση κατασκευάζει έργα και παράγει ή εμπορεύεται προϊόντα χωρίς να φροντίζει να διαθέτει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης για τις τυχόν αξιώσεις από ζημιές που μπορεί να προκαλέσει.

Αποτελεί βασική αρχή πως οι έννοιες του κινδύνου και της ευθύνης είναι συνυφασμένες με την οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Δυστυχώς όμως λείπει η κατάλληλη ασφαλιστική ενημέρωση για το εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα των Κινδύνων και Ευθυνών. Επακόλουθη συνέπεια τούτου είναι η έλλειψη «ασφαλιστικής συνείδησης». Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα αναγκαστούμε, αργά ή γρήγορα, να προσαρμοστούμε στα διεθνή πρότυπα. Πρότυπα που όχι μόνο επιβάλλονται σταδιακά από τις Οδηγίες της ΕΕ αλλά και απαιτούνται από το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό σύστημα στα θέματα επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής ευθύνης. Οι ενιαίοι κανόνες ανταγωνισμού και προστασίας των Πολιτών της ευρωπαϊκής οικογένειας, αναγκαστικά εισάγουν νέα ήθη και αρχές που θα πρέπει να ενστερνισθούμε και να εφαρμόσουμε εάν θέλουμε να υπάρχουμε ως δημιουργικά κύτταρα στις μελλοντικές εξελίξεις της ευρύτερης κοινωνίας που ζούμε. Χρειάζεται λοιπόν να εξετάσουμε αντικειμενικά και ψύχραιμα την πραγματικότητα όπως αυτή εξελίσσεται στο δύσκολο κλίμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και όχι μόνο.

Σε μια ελεύθερη και ολοένα πιο απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά, δεν είναι μόνο οι νόμοι του Κράτους που θέτουν τους κανόνες λειτουργίας της. Είναι και οι «νόμοι» δηλαδή οι ρυθμιστικές Αρχές  της ίδιας της αγοράς που υφίστανται αντικειμενικά και παράλληλα με τους νόμους του κράτους. Μιλάμε για τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και τις ειδικές συμβατικές απαιτήσεις που ορίζουν στην πράξη τις υποχρεώσεις και ευθύνες ερμηνεύοντας τις διατάξεις του Νόμου αντίστοιχες για τον κάθε παραγωγικό τομέα.

Ανάλογα με τις επιρροές από το ευρύτερο πολιτικό – οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον οι ρυθμιστικές αρχές της αγοράς μπορεί να ενεργοποιήσουν κάποια νέα δυναμική στο χώρο της παροχής υπηρεσιών που να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα αλλά και να  «τιμωρεί» όσους παραβαίνουν κανόνες δεοντολογίας ή διαπράττουν λάθη και παραλείψεις χωρίς να μεριμνούν για κατάλληλη αποζημίωση μέσα από ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη.

Στη χώρα μας μπορεί ακόμα να υφίσταται κάποιο ιδιότυπο καθεστώς ασυλίας στα θέματα ευθύνης.  Ένα τέτοιο καθεστώς όμως δεν μπορεί -και δεν πρέπει- να διαιωνίζεται επί μακρόν. Η Ευρώπη μας δείχνει το δρόμο και επιπλέον η τρέχουσα οικονομική κρίση που βιώνουμε ως χώρα επιβάλλει τη λήψη γενναίων αποφάσεων.

Σε ένα κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον που αλλάζει και “σκληραίνει”, η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης προβάλλει σαν μία ουσιαστική ανάγκη για τον κάθε επαγγελματία

Η ασφάλιση αυτή δεν είναι και ούτε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως μια δαπάνη αλλά ως επένδυση που «θωρακίζει» το σύγχρονο επαγγελματία και τη σύγχρονη επιχείρηση!