ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Δεν τη γνωρίζουμε!


Αφορμή για το παρόν άρθρο είναι το κείμενο της ηλεκτρονικής Πύλης Ενημέρωσης NextDeal με τίτλο: «Εσύ γνωρίζεις τι είναι Αστική Ευθύνη;».Το θέμα ίσως φαίνεται απλό. Ωστόσο, δεν είναι και τόσο όταν το εξετάζουμε στην τριγωνική σχέση «Ασφαλιστικές Εταιρείες – Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές – Ασφαλισμένοι Πελάτες» υπό το πρίσμα της ασφαλιστικής συνείδησης που υπάρχει και της “κουλτούρας” με την οποία λειτουργεί ο θεσμός Ιδιωτικής Ασφάλισης στη χώρα μας.Γνωρίζοντας με σχετική επάρκεια τα περί Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και δίνοντας έμφαση στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, σημειώνονται τα παρακάτω:

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο έλλειμμα σωστής ενημέρωσης και ορθολογικής συμπεριφοράς και των προαναφερθέντων τριών παραμέτρων. Η πλειονότητα από τους εμπλεκόμενους φορείς (Ασφαλισμένοι Πελάτες, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και Ασφαλιστικές Εταιρείες) φαίνεται πως έχει συνηθίσει στο “εύκολο”. Χωρίς σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο κλάδος και ο θεσμός της Ασφάλισης να συνδέεται με τη δέουσα αξιοπιστία.

Οι Επαγγελματίες – Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών δεν ενδιαφέρονται από μόνοι τους για της για την Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης τους. Παραβλέπουν το γεγονός πως συναλλάσσονται με όλο και ποιο ενημερωμένους – απαιτητικούς Πελάτες οι οποίοι όταν δυσαρεστούνται ή ζημιώνονται από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, μπορούν κάλλιστα καθοδηγούμενοι από κάποιο δικηγόρο να εγείρουν αξιώσεις για αποζημίωση. Εξάλλου, το σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο τους παρέχει μια τέτοια ευχέρεια. Επιπλέον, οι καιροί αλλάζουν. Η οικονομική κρίση ωθεί την κοινωνία σε νέα συναλλακτικά ήθη όταν προκύπτει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που ανάγεται σε Αστική Ευθύνη κάποιου ο οποίος με λάθος ή παράλειψή του ζημιώνει.
Στις περιπτώσεις όπου συμβατικά ζητείται Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης από κάποιο Επαγγελματία, ο τελευταίος, μη γνωρίζοντας τη χρησιμότητα μιας τέτοιας κάλυψης δεν φροντίζει για την ουσία και δεν επιμένουν στη λεπτομέρειά της. Προσανατολισμένος και ενίοτε εξοικειωμένος με τη “φτηνή” υπηρεσία, ζητά από τον κοντινό Ασφαλιστή του ένα τυπικό Ασφαλιστήριο.
Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, μη γνωρίζοντας με επάρκεια τις ιδιαιτερότητες της Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής ή Εργοδοτικής Ευθύνης ή ακόμη και την Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος, συνήθως αξιώνει την άμεση, εύκολη, φτηνή και με καλή προμήθεια λύση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, όπως τον έχει συνηθίσει Εδώ θα πρέπει να γνωρίζει πως αναλαμβάνει επαγγελματική αντικειμενική ευθύνη που κάλλιστα θα μπορεί να ενεργοποιήσει αξίωση αποζημίωσης εις βάρος του όταν κάτι “πάει στραβά”. Γιατί τότε είναι που ο Ασφαλισμένος Πελάτης υποκινούμενος από το δικηγόρο του, θα έχει κάθε λόγο να μη θυμάται, να μην είχε καταλάβει καλά ή πόσο σημαντικό ήταν κλπ.

Σε ότι αφορά τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, φαίνεται πως δεν ενδιαφέρονται να αναπτύξουν σοβαρά το συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Ακολουθώντας τυποποιημένες αντασφαλιστικές συμβάσεις, προτιμούν να επιμένουν σε τυποποιημένες ασφαλίσεις (αυτοκίνητο, κατοικία, υγεία ή απλής αστικής ευθύνης).
Σε ειδικές περιπτώσεις όταν υπό την πίεση του Συνεργάτη τους κάνουν τη σχετική υπέρβαση, συμβαίνει να έχουμε προσεγγίσεις μειωμένης αξιοπιστίας.
Θα μπορούσε να λεχθεί πως μάλλον υπάρχει σύγχυση σε αρκετές Ασφαλιστικές Εταιρείες και άγνοια στην πλειονότητα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Άποψη που επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως κυκλοφορούν Ασφαλιστήρια Επαγγελματικής Ευθύνης με όρους Γενικής Αστικής Ευθύνης!

Σίγουρα μπορούν να λεχθούν πολλά γύρω από το θέμα, όπως πολλά είναι να γίνουν ώστε να αναδειχθεί και να αναπτυχθεί ο κλάδος της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Και, ο όποιος γόνιμος διάλογος ή συνέργια προς την κατεύθυνση αυτή βοηθά τα μέγιστα!