ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ποιο είναι το μέλλον; (Quo vadis?)

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 24/08/2020 με τίτλο "Ελληνική ασφαλιστική αγορά: Μήπως ήρθε η ώρα να ξυπνήσει;"

Αφορμή για το παρόν κείμενο, αποτελεί το πρόσφατο δημοσίευμα του NextDeal με τίτλο: "Επιτροπή Σοφών Πισσαρίδη: Συζήτησε για την ανάπτυξη με όλους εκτός από αυτούς που έχουν για επενδύσεις 14 δισ. ευρώ, την ασφαλιστική αγορά!".

Αυθόρμητα θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω:

Εύστοχη η επισήμανση του NextDeal για την αγνόηση της ασφαλιστικής αγοράς από μια τέτοια Επιτροπή ευρείας κλίμακας, με στόχο την εισήγηση θεσμικών μέτρων προς την Πολιτεία, που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας. Προφανώς, δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς πως υπάρχει εμπάθεια της Επιτροπής Σοφών απέναντι στην ελληνική ασφαλιστική αγορά ή κάποια σκοπιμότητα εις βάρος της. Ωστόσο, διαφαίνεται το διαχρονικό πρόβλημα που συντηρείται από την "αφωνία" της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς στα κοινωνικο-οικονομικά δρώμενα της χώρας και την έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων ανάπτυξης της αγοράς σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για την ασφαλιστική "βιομηχανία" η οποία συνεχίζει να λειτουργεί με τους δικούς της ρυθμούς και κανόνες, που συντηρούν το χαμηλότερο ποσοστό διείσδυσης του ασφαλιστικού προϊόντος επί του ΑΕΠ, μεταξύ του συνόλου των χωρών μελών της ΕΕ.

Συχνά ακούγεται πως οι Ασφαλιστικές Εταιρίες πληρώνουν δύσκολα και πως οι Ασφαλιστές δεν πείθουν πως είναι σε θέση να παρέχουν άρτιες και αξιόπιστες ασφαλιστικές υπηρεσίες σε αντικειμενικές ανάγκες της αγοράς είτε γιατί κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες το προβλέπουν ή γιατί κάποιες συμβάσεις το απαιτούν. Δεν αναφέρομαι σε ασφαλιστικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν νομικά να θεσμοθετηθούν ως εναρμόνιση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική. Αυτό που κρίνω σκόπιμο να επισημάνω είναι το γεγονός πως υπάρχει "εν δυνάμει" ανεκμετάλλευτη ασφαλιστέα "ύλη" η οποία θα μπορούσε να προκύψει ως υποχρέωση είτε έναντι Νόμου του Κράτους ή έναντι Νόμου της Αγοράς. Και δεν αναφέρομαι σε γνωστές ασφαλίσεις ανασφάλιστων αυτοκινήτων, κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών ή του κλάδου υγείας και συντάξεων. Αναφέρομαι σε ασφαλιστικές καλύψεις επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων που η αγορά αγνοεί ή γνωρίζει πλημμελώς και οι οποίες αποτελούν "συστατικά" για την "επόμενη μέρα" της ελληνικής οικονομίας.

Θεωρώ πως η συγκεκριμένη επισήμανση του NextDeal θα πρέπει να λειτουργήσει ως "καμπανάκι αφύπνισης" όλων των φορέων που απαρτίζουν την ασφαλιστική αγορά (ΕΑΕΕ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ΣΕΜΑ και λοιποί επαγγελματικοί σύλλογοι Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών). Με αφορμή το γεγονός (Επιτροπή σοφών Πισσαρίδη), η ελληνική ασφαλιστική αγορά πρέπει να αναλύσει το όλο θέμα και να αντιδράσει ανάλογα. Όχι απαραίτητα με κάποια "διαμαρτυρία". Αλλά, με αυτοκριτική και αυτογνωσία να δημιουργήσει τη δική της ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που με τη συμβολή της θα μπορέσει να διαμορφώσει συγκεκριμένες ορθολογικές προτάσεις προς την Πολιτεία.

Ο Γράφων έχοντας συγκεκριμένες απόψεις και τεκμηριωμένες θέσεις πάνω σε επίκαιρα θέματα που ενδιαφέρουν και την ασφαλιστική αγορά, θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά.