ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Απαιτείται προσοχή στα θέματα ευθύνης Μηχανικού

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών B2Green, 07/02/2020.

Πρόσφατα, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποιήθηκε η απόφαση «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968/Β’/07.11.2018) και επικαιροποιήθηκε ο πίνακας των κατηγοριών και των Ελεγκτών Δόμησης στο Μητρώο.

Σημειώνεται πως τη θεσμοθέτηση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, ο έλεγχος των φακέλων δόμησης γίνεται πλέον από έμπειρους Ιδιώτες Μηχανικούς που επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση από το μητρώο πιστοποιημένων Μηχανικών και ηλεκτρονικά επίσης υποβάλλουν τα πορίσματά τους. Είναι προφανές πως η συγκεκριμένη εξέλιξη σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e–adeies), συνιστά μεταρρύθμιση στα θέματα δόμησης στη χώρα μας.

Ευθύνες Μηχανικών

Τα παραπάνω θεσμικά μέτρα (Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης και e-adeies) είναι απαραίτητο να εμπεδωθούν στην πράξη και να αναβαθμιστεί επί της ουσίας, το κύρος του επαγγέλματος του Μηχανικού.
Σημαντικό στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί είναι το γεγονός  πως ο ιδιώτης Ελεγκτής Δόμησης αναλαμβάνει ευθύνες που πριν υποτίθεται πως έφερε ο αρμόδιος Μηχανικός της Πολεοδομίας. Αντικειμενικά, ο Ελεγκτής Δόμησης ασκεί μια επαγγελματική δραστηριότητα με σημαντική “ένταση” ευθύνης και είναι πλέον ηλεκτρονικά καταχωρημένος με “όνομα και διεύθυνση”, σε αντίθεση με την “απρόσωπη” δημόσια Πολεοδομία του παρελθόντος που ήλεγχε τις εκδιδόμενες άδειες δόμησης βάζοντας τυπικά τη σφραγίδα χωρίς κάποια ουσιαστική ευθύνη. Γιατί, πέρα από την όποια Πειθαρχική ή Ποινική Ευθύνης υπάρχει και η Αστική Ευθύνη και είναι αυτή που ενδιαφέρει τον εκάστοτε Ιδιώτη ο οποίος ενδέχεται να ζημιωθεί από λάθη ή παραλείψεις του Μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη αλλά και του Μηχανικού Ελεγκτή.
Όπως εξελίσσεται η κοινωνία σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης που για πολλά χρόνια θα βαραίνει, ο εκάστοτε Ιδιοκτήτης, που μπορεί να είναι διαφορετικός από εκείνον που αρχικά είχε χρηματοδοτήσει τη μελέτη και την κατασκευή ενός οικοδομικού έργου ή είχε μεριμνήσει για τη νομιμοποίησή του, θα είναι λογικό να στρέφεται κατά του υπεύθυνου Μηχανικού όχι μόνο για την αποζημίωση των άμεσων ζημιών που υπέστη αλλά και των έμμεσων χρηματικών απωλειών λόγω μετεγκατάστασης ή λόγω απώλειας εσόδων από ενοικίαση.
Είναι δε περιττό να γίνει αναφορά στην ψυχική ταλαιπωρία του Μηχανικού στην περίπτωση που στο πλαίσιο κάποιου σεισμού, υπάρξουν σωματικές βλάβες ανθρώπων ή θύματα και αυτεπάγγελτα ο Εισαγγελέας τον “εγκαλεί”, για ποινικό αδίκημα, όπως λέγεται, για πρόκληση σωματικών βλαβών ή θάνατο από δόλο ή βαριά αμέλεια!  

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Οι Έλληνες Μηχανικοί έχουν αναμφισβήτητα την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για να μπορούν να αναλαμβάνουν τις επαγγελματικές ευθύνες για λάθη ή παραλείψεις τους, που ούτως ή άλλως τους βαραίνουν στην πράξη. Πρέπει όμως να μεριμνήσουν για το οικονομικό  “βάρος” που σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ασφαλίζεται. Δηλαδή, με κατάλληλο ασφαλιστήριο μετατίθεται σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία.
Τα εξ αμελείας  λάθη και οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες που  μπορεί να δημιουργήσουν αστοχίες ή και ατυχήματα με ζημιογόνες συνέπειες
. Οι συνέπειες αυτές, που μπορεί να είναι δυσβάσταχτες για τον εκάστοτε υπαίτιο ή φερόμενο ως υπαίτιο Μηχανικό, πρέπει να αποζημιώνονται από Ασφαλιστική Εταιρεία.
Είναι καιρός πλέον, στο πλαίσιο των σύγχρονων μεταρρυθμιστικών εξελίξεων, να θεσπιστεί και στη χώρα μας, η "Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης", όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Γράφων μπορεί να συμβάλλει θετικά.