ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Ευρωπαϊκή εναρμόνιση & Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 16/06/2020.

Ερέθισμα για το παρόν άρθρο υπήρξε η πρόσφατη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης για τον Κανονισμό ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας Λούνα Πάρκ (ΥΑ50116/2020, ΦΕΚ 2065/Β’/30.05.2020). Είναι προφανές πως η συγκεκριμένη θεσμική εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο εναρμόνισης με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα στο συγκεκριμένο κλάδο.

Αναφέρεται πως το σχέδιο της Υ.Α. καταρτίστηκε με τη συνεργασία εκπροσώπων του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων παραγωγικών Φορέων (Ενώσεις Επιχειρήσεων Λούνα Πάρκ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, και της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Επιθεώρησης & Πιστοποίησης _ HellasCert). Μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων θα έπρεπε ή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και κάποιος αρμόδιος συμβουλευτικός Φορέας της Ιδιωτικής Ασφάλισης όπως ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) ή η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Γιατί, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική εμπειρία, δε νοείται σε παρόμοιες θεσμικές εξελίξεις να μην αποσαφηνίζεται η παράμετρος της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης η οποία, σημειωτέον, αφορά όλους τους προαναφερθέντες εμπλεκόμενους Φορείς. Κάτι τέτοιο ίσως είναι προφανές στις χώρες της ΕΕ, όπου η Ασφάλιση υπήρχε πριν ακόμη γίνουν οι απαραίτητοι Κανονισμοί ώστε να εφαρμόζονται ενιαία σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ. Όχι όμως στη χώρα, όπου η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων παραμένει σε χαμηλή ζήτηση ή εφαρμόζεται ελλιπώς.

Ευθύνες Φορέων

Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι προδιαγραφές που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των διαφόρων ιδιωτικών ψυχαγωγικών μονάδων ή ακόμη των μικρότερων εγκαταστάσεων (παιδικές χαρές) που λειτουργούν σε όλη την ελληνική επικράτεια με ευθύνη δημοτικών αρχών. Στόχος όλων όσων προβλέπονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι η ασφάλεια των χρηστών / του κοινού και των εργαζομένων. Είναι όμως εξασφαλισμένη πλήρως η επιθυμητή ασφάλεια; Προφανώς και όχι, γιατί πάντα υπάρχει η ανθρώπινη αμέλεια, το λάθος ή η παράλειψη που μπορεί να είναι γενεσιουργός αιτία για σοβαρά ατυχήματα, ακόμη και θανατηφόρα. Αναφέρονται συγκεκριμένα περιστατικά, στο Δήμο Αλίμου πέρυσι και πριν μερικούς μήνες στο Δήμο Αλμυρού.

Το προφανές ερώτημα είναι πάντα το ίδιο. Ποιος πληρώνει τις οικονομικές συνέπειες; Ας μην το αναλύσουμε το θέμα γιατί είναι γνωστό και η κάθε περίπτωση αποτελεί αντίστοιχη πονεμένη ιστορία με δικηγόρους και δικαστικούς αγώνες που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απαξιώνουν τις αρχές μιας σύγχρονης κοινωνίας, όπου ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης αποτελεί απαραίτητο "στήριγμα".

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η νομοθεσία υπάρχει και ορίζει τις όποιες ευθύνες ακόμη και πριν τον προαναφερθέντα Κανονισμό, ο οποίος αποσαφηνίζει τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων Φορέων. Για τα θέματα ευθύνης η Ιδιωτική Ασφάλιση έχει να προσφέρει αξιόπιστες και δοκιμασμένες λύσεις. Μόνο που τις θυμούμαστε όταν προκύψει κάποιο ζημιογόνο συμβάν και τις ξεχνούμε μετά από λίγο καιρό. Εξετάζοντας διεξοδικά το θέμα με γνώμονα την ευρωπαϊκή - διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, οι εφαρμοζόμενες ασφαλίσεις - λύσεις είναι:

  • Ασφάλιση Γενικής & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης Επιχείρησης Κατασκευής, Συναρμολόγησης - Αποσυναρμολόγησης Εγκαταστάσεων 
  • Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Φορέα Πιστοποίησης/Επιθεωρήσεων - Ελέγχων / Συντήρησης.
  • Ασφάλιση Γενικής & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη/Φορέα Εκμετάλλευσης Εγκαταστάσεων.

Αναφορικά με το όλο θέμα, κρίνω σκόπιμο να επισημάνω, για μια ακόμη φορά, πως ο κλάδος της Αστικής Ευθύνης αποτελεί ανεκμετάλλευτο επιχειρηματικό αντικείμενο για την Ιδιωτική Ασφάλιση στη χώρα μας.

Για την ασφαλιστική κάλυψη της Γενικής και Εργοδοτικής Ευθύνης η εγχώρια ασφαλιστική αγορά έχει δυνατότητες να προσφέρει λύσεις οι οποίες όμως χρειάζονται βελτίωση σε ότι αφορά όρους - προϋποθέσεις και όρια κάλυψης καθώς και διαχείρισης ζημιογόνων συμβάντων.

Σε ότι αφορά τον ειδικό κλάδο Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, υπάρχουν ελλείψεις σε θέματα ανάληψης κινδύνων, αρτιότητας ασφαλιστικών καλύψεων και διαχείρισης αξιώσεων αποζημίωσης. Το σχετικό κενό μπορεί και καλύπτει η εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s". Με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία στα θέματα επιχειρηματικών ασφαλίσεων, μπορεί να προσφέρει λύσεις σε Επαγγελματίες ή Επιχειρήσεις, απευθείας ή σε συνεργασία με πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.