ΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αναγκαίος ο εξορθολογισμός!

Δημοσιεύθηκε στην εξειδικευμένη Πύλη Ενημέρωσης B2Green.gr 15/06/2023.

Αφορμή για το παρόν άρθρο, υπήρξε η πρόσφατη έντονη αντίδραση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργου Στασινού σε συνέχεια δημοσιεύματος με δήλωση του προέδρου της Ένωσης Συμβολαιογράφων Ελλάδος κ. Γιώργου Ρούσκα, σχετικά με την εγκυρότητα βεβαιώσεων μηχανικών για μη ύπαρξη αυθαιρεσίας ή τη δήλωση αυθαιρεσιών σε ακίνητα που μεταβιβάστηκαν την προηγούμενη δεκαετία. Η σχετική δήλωση του προέδρου των Συμβολαιογράφων χαρακτηριστικά ανέφερε “17.000 ψευδείς βεβαιώσεις μηχανικών περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών ανέδειξε έως τώρα η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου”!
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ δήλωσε: “Οι μηχανικοί έχουν αναλάβει να κάνουν με την εργασία τους όσα η Πολιτεία αδυνατεί να πράξει με ίδια μέσα: να ελέγχουν και να διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την ασφάλεια των κτιρίων – και να καταχωρούν στα ηλεκτρονικά συστήματα, που το κράτος καθιέρωσε, τα πορίσματά τους. Αυτό, κατά κύριο λόγο, διασφαλίζει τόσο η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου όσο και η δήλωση αυθαιρέτων και η βεβαίωση μηχανικού. Ας μην κάνουν κάποιοι λοιπόν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ή ας παραδεχτούν τελικά, ως επαγγελματίες με  κύρος, ότι είναι κοντόφθαλμοι, βλέπουν το δέντρο και όχι το δάσος: αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια, η ζωή και η περιουσία των πολιτών – και όχι η ευκολία ή το κόστος της μίας συναλλαγής που θα τους τύχει...”.

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση είναι βέβαιο πως θα προκαλέσει περαιτέρω αντιδράσεις και σχόλια. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να αναλυθεί γιατί παραπέμπει σε  αρρυθμίες και ευρύτερα προβλήματα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου γύρω από το σύστημα δόμησης και τις αγοραπωλησίες / μεταβιβάσεις ακινήτων, που είναι βέβαιο πως υπάρχουν στη χώρα μας.

Από την πλευρά μου, βασιζόμενος σε εξειδικευμένη προσωπική επαγγελματική εμπειρία, εδώ και πολλά χρόνια, δεν θα αναφερθώ σε θέματα ποινικής ή/και αστικής ευθύνης των Συμβολαιογράφων, που σίγουρα βαραίνουν και τους ίδιους αλλά θα εστιάσω σε αυτά των Μηχανικών.

Είναι λογικό ο πρόεδρος του ΤΕΕ να προσπαθεί να προασπιστεί το κύρος των μελών του. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μάλλον ατυχής η αυθόρμητη αντίδρασή του. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τον τεχνικό κλάδο, η ηγεσία του ΤΕΕ να μεριμνήσει για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στο οποίο αναγκάζεται να δραστηριοποιείται ο σημερινός Έλληνας Μηχανικός. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναλογιστεί τους κινδύνους που εγκυμονούν οι σύγχρονες εξελίξεις στο επάγγελμα του Μηχανικού και τις αβεβαιότητες που καλείται να αντιμετωπίσει ο σημερινός Μηχανικός σε ένα περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο απαιτήσεων και ανταγωνισμού. Αναφέρομαι σε θέματα όπως: Ηλεκτρονική Πολεοδομία, Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων, Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου κλπ.

Ίσως ο πρόεδρος του ΤΕΕ, σχετικά νέος στην ηλικία, να μην γνωρίζει  τη “θολούρα” γύρω από τα θέματα ευθύνης Μηχανικού, όπου έχουμε την “παγκόσμια πρωτοτυπία” της απόλυτης ποινικοποίησης του επαγγέλματος του Μηχανικού (Ν.2331/95 που τροποποίησε το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα), για τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας και των κανόνων της οικοδομικής, λόγω δόλου ή και αμέλειας!

Στο πλαίσιο υλοποίησης των διαφόρων ιδιωτικών επενδύσεων Real Estate και κατασκευής δημόσιων δομικών έργων, είναι ανάγκη το ΤΕΕ, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας να πάρει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη θέσπιση μέτρων που να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος δόμησης και αντικειμενικά να προασπίζουν τους Μηχανικούς στη χώρα μας.