ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Συνέργειες με ανοιχτούς ορίζοντες

Οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και οι ιδιωτικές επενδύσεις (εγχώριες και ξένες) στην “επόμενη μέρα”, εκτιμάται πως θα προκαλέσουν ένα σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο και στην ασφαλιστική αγορά. Από την πλευρά της η ασφαλιστική αγορά (ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές), παρά το γεγονός πως είναι υποχρεωμένη  να λειτουργεί σε όλο και πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, εμφανίζει ανθεκτικότητα και βάσιμες προοπτικές ανάπτυξης. Βέβαια, με την προϋπόθεση του απαραίτητου εκσυγχρονισμού, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, η επένδυση σε τεχνολογικές λύσεις, η ουσιαστική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματική διοίκηση, είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Στο νέο διαμορφούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η τάση για συνέργειες, εξαγορές ή συγχωνεύσεις είναι εύλογη, Δημιουργεί δε δυναμική για μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα με οικονομίες κλίμακος και με μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα στη διεξοδική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και στην επίτευξη καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων. Βέβαια, το όποιο εγχείρημα για συνέργεια δεν είναι εύκολο σε μια ασφαλιστική αγορά που έχει εθιστεί σε δικές της επιχειρησιακές πρακτικές.
Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί πως για τις αναγκαίες συνέργειες, συγχωνεύσεις ή εξαγορές, απαιτούνται σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, υπεύθυνη αποτύπωση λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων υποκείμενων σε αντικειμενικό έλεγχο (due diligence) και, ίσως το κυριότερο, ευκρίνεια προθέσεων και στόχων για τη μελλοντική πορεία.

Το παράδειγμα της CROMAR

Εστιάζοντας στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η τάση για συγκέντρωση δυνάμεων αφορά κυρίως λίγες οργανωμένες μεσιτικές εταιρείες με μακροχρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά και με ευρύτερες συνεργασίες στην παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της εταιρείας “CROMAR – Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd’s”, γνωστή για τις ποιοτικές και αξιόπιστες ασφαλιστικές υπηρεσίες και για τα προϊόντα Lloyd’s που προσφέρει στην αγορά. Η CROMAR Ltd (σύντομα ΑΕ), στοχεύοντας σε αύξηση μεριδίου αγοράς και σε αύξηση της κερδοφορίας της, επενδύει στη σύγχρονη τεχνολογία, σε γόνιμες συνέργειες στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και σε αναβάθμιση των Συμβάσεων Εξουσιοδότησης (Binding Authority Agreements) με διεθνείς ασφαλιστικούς φορείς.
Φέτος αποφάσισε να συμμετάσχει πλειοψηφικά στο μετοχικό κεφάλαιο της “INFOTRUST Insurance Agents SA”, εταιρεία η οποία έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο εξυπηρέτησης και υποστήριξης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όπου αξιοποιώντας την τεχνολογία και  φροντίζοντας για τη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξή τους, συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου και των εισοδημάτων τους.
Πρόσφατα, υλοποιήθηκε και η στρατηγική συμφωνία της CROMAR με τη γνωστή εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd’s”. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή  η CROMAR εξαγοράζει το χαρτοφυλάκιο και το εκπαιδευμένο προσωπικό της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ. Παράλληλα, αναλαμβάνει και τη Σύμβαση Εξουσιοδότησης (Binding Authority) που διαθέτει στον Κλάδο Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης με το διεθνή Όμιλο AXA XL του Λονδίνου. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της συνέργειας, ο Γιώργος Κουτίνας, θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CROMAR και διαθέτοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία του, θα λειτουργεί ως Σύμβουλος Ανάπτυξης εργασιών σε εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως πολύ σύντομα, η CROMAR θα ανακοινώσει μία ακόμα σημαντική συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού, που έρχεται να ενισχύσει τη φαρέτρα των  ασφαλιστικών προϊόντων της. Στόχος της, στο πλαίσιο των μελλοντικών διεργασιών, είναι να αποτελέσει ένα σοβαρό και αξιόπιστο παίχτη στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προσφέροντας στους Συνεργάτες της Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές τεχνική υποστήριξη και σύγχρονες λύσεις πάνω σε ασφαλιστικά προϊόντα που η εγχώρια αγορά έχει ανάγκη.