ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαία η ανάδειξη του Μεσίτη Ασφαλίσεων

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 28/02/2020.

Αφορμή για το παρόν άρθρο αποτέλεσε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδος NEXTDEAL με τίτλο: "Ποια κανάλια διανομής κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά;" καθώς και το πρόσφατο με τίτλο "Το "απαγορευτικό" της συνεργασίας μεσίτη με πράκτορα ταλαιπωρεί ή πως η νομοθεσία δημιουργεί "μαϊμού" εταιρείες". Στο πρώτο εμφανίζονται σημαντικά στατιστικά στοιχεία για τα κανάλια διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία προφανώς επηρεάζονται από τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των Καταναλωτών καθώς και από τις κανονιστικές - θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Αμφότερα τα δημοσιεύματα, αναδεικνύουν την ύπαρξη κάποιας ιδιομορφίας στο σύστημα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, σε σχέση με την ισχύουσα πρακτική και ασφαλιστική εμπειρία στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Η ιδιομορφία αυτή αναφέρεται στον τρόπο προώθησης - πώλησης Ασφαλειών σε Καταναλωτές & Επιχειρήσεις, η οποία ίσως σχετίζεται και με το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη χώρα μας.

Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Τα ασφαλιστικά προϊόντα πωλούνται είτε μέσω των κλασικών καναλιών διανομής που είναι οι Μεσίτες Ασφαλίσεων (Insurance Brokers), οι Πράκτορες Ασφαλίσεων (Insurance Agents), Ασφαλιστικά Γραφεία Τραπεζών (Bancassurance) είτε και Διαδικτυακές Πωλήσεις (Direct underwriting – on line). Η δημοτικότητα κάθε καναλιού ποικίλλει ανάλογα με τo κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και την “κουλτούρα” των Καταναλωτών. Επίσης, ανάλογα και με τον τύπο του ασφαλιστικού προϊόντος (ασφαλίσεις υγείας και περιουσίας, συνταξιοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα, ασφαλίσεις  επιχειρηματικών ή ειδικών κινδύνων).

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, στο σχετικό δημοσίευμα τα κανάλια διανομής αναφέρονται ως Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (Insurance Intermediaries) χωρίς να γίνεται διάκριση στους Πράκτορες και στους Μεσίτες Ασφαλίσεων και ως Τραπεζοασφαλιστικά Καταστήματα (Bancassurance) που μαζί με τις απευθείας online Πωλήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση τυποποιημένων ασφαλιστικών προϊόντων.

Ο "στραγγαλισμός" του Μεσίτη Ασφαλίσεων στην Ελλάδα

Ένα στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί είναι η υποβάθμιση του Μεσίτη έναντι του Πράκτορα Ασφαλίσεων, τόσο θεσμικά όσο και επιχειρησιακά στην πράξη.

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων μολονότι διεθνώς καταξιωμένος και αναμφισβήτητα σημαντικός για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης και της ίδιας της ασφαλιστικής αγοράς, δυστυχώς στη χώρα μας είναι πρακτικά υποβαθμισμένος. Οι Καταναλωτές (Φυσικά Πρόσωπα) και οι Επιχειρήσεις (εκτός από το χώρο της Ναυτιλίας) δεν τον γνωρίζουν. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, στην πράξη, είναι αδιάφορες για τη διαφορά του Μεσίτη από αυτή του Πράκτορα Ασφαλίσεων και τον αντιμετωπίζουν / χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο για την “πώληση” τυποποιημένων ασφαλιστικών προϊόντων.

Αξίζει να επισημανθεί επίσης το γεγονός πως η προσαρμογή στην εγχώρια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, έχει περιορίσει τον αριθμό των πιστοποιημένων Μεσιτών Ασφαλίσεων (μόλις περί το 2% του συνόλου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών),  υποβαθμίζοντάς τους και υποχρεώνοντάς τους να παραμείνουν μικρά επιχειρηματικά σχήματα με μεγάλο κόστος λειτουργίας. Η νομοθετική ρύθμιση με τον τρόπο που έγινε, δεν έδωσε καν στους Μεσίτες Ασφαλίσεων τη δυνατότητα να απορροφήσουν ένα μέρος των μερικών χιλιάδων Ασφαλιστικών Συμβούλων οι οποίοι ατυχώς αναβαθμίστηκαν  σε Πράκτορες Ασφαλίσεων. Ατυχής, για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στη χώρα μας, ήταν και η νομοθετική καθιέρωση των Συντονιστών Ασφαλίσεων ως υποστηρικτικός μηχανισμός των Ασφαλιστικών Πρακτόρων / Ασφαλιστικών Εταιρειών, χωρίς καμιά θεσμική ή επιχειρησιακή συνάφεια με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Εκφράζεται η άποψη πως το ισχύον πλαίσιο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δημιουργεί “στρεβλώσεις” στη λειτουργία της αγοράς και δεν βοηθά στην ανάπτυξή της. Χωρίς να επιτρέπει τη συνεργασία των Μεσιτών με Πράκτορες Ασφαλίσεων (ορθώς από καθαρά νομοθετική άποψη), υποχρεώνει τη δημιουργία “υβριδικών” μεσιτικο-πρακτορειακών σχημάτων που αλλοιώνουν την ουσία και το ρόλο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης απομακρύνοντάς την από το πνεύμα του νομοθέτη και από τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ– Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ανταποκριτές Lloyd’s

Για την αναβάθμιση της εγχώριας  ασφαλιστικής αγοράς, θεωρείται απαραίτητο να υπάρξει εξορθολογισμός του θεσμικού συστήματος που να επιτρέπει τη δημιουργία συνεργιών και σύγχρονων επιχειρηματικών σχημάτων στον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Και, η άποψη αυτή ισχύει με ιδιαίτερη έμφαση  στους Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Η εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ", στην παρούσα φάση, συνεχίζει την αυτόνομη πορεία της με ανάπτυξη επαγγελματικών συνεργειών τόσο με Μεσίτες όσο και με Πράκτορες Ασφαλίσεων. Στόχος της, η προώθηση εξειδικευμένων ασφαλίσεων όπως είναι η κάλυψη  Επαγγελματικής Ευθύνης διαφόρων επαγγελματιών, Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων (γνωστών ως Drones), Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων, τεχνικών έργων και ειδικών επιχειρηματικών κινδύνων.

Στο πνεύμα των σύγχρονων εξελίξεων, στόχος της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ είναι η υγιής ανάπτυξη με παροχή ποιοτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών με πρόσθετη αξία, τόσο για τους  Πελάτες όσο και για τους Συνεργάτες της.  Προς τούτο, "δεν φωνάζει πιο δυνατά αλλά εκφράζεται διαφορετικά, με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια".