ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONE. Ασφαλιστήριο Lloyd’s μέσω ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ

Αναβάθμιση Ιστοσελίδας www.drones-insurance.gr

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 27/08/2020.

Η Εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ- Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ανταποκριτές Lloyd’s”, εστιάζοντας τη δραστηριότητά της σε εξειδικευμένους τομείς με “ένταση” τεχνογνωσίας και υψηλών απαιτήσεων, ήδη από τα τέλη του 2016, προωθεί ασφαλιστικό προϊόν Lloyd’s για την κάλυψη των πάσης φύσεως και μεγέθους “Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών/ Συστημάτων”, που είναι γνωστά με την επωνυμία Drones”. Πρόκειται για ασφαλιστήριο διεθνών προδιαγραφών το οποίο απευθύνεται σε Επιχειρήσεις και ανεξάρτητους Επαγγελματίες χρήστες Drone σε διάφορες εφαρμογές (χαρτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις, φυλάξεις, έρευνες, μελέτες κλπ).

Το ασφαλιστήριο καλύπτει τόσο την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από τη χρήση drone (υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας _ΥΠΑ, εκτός από ερασιτεχνικές χρήσεις αναψυχής) όσο και ζημιά ή απώλεια του ίδιου του Drone.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” ανταποκρινόμενη στο πνεύμα των σύγχρονων εξελίξεων, για διεξοδική ενημέρωση και άμεση ανταπόκριση, βελτιστοποιεί τις διαδικασίες, ώστε να προσφέρει πάντα, υπηρεσίες με “πρόσθετη αξία”.

Πρόσφατα αναβάθμισε την εξειδικευμένη Ιστοσελίδα της www.drones-insurance.gr με στόχο τη διεξοδική ενημέρωση για άμεση έκδοση ασφαλιστηρίων καθώς και για γρήγορη διευθέτηση ζημιών (σημειώνεται πως έχουν ήδη συμβεί αρκετές περιπτώσεις ατυχημάτων με υλικές ζημιές σε drone, οι οποίες αποζημιώθηκαν άμεσα και δίκαια).  

Οι Επιχειρήσεις και οι ανεξάρτητοι Επαγγελματίες χρήστες Drone μπορούν (απευθείας ή μέσω του Ασφαλιστικού Συμβούλου) εύκολα και άμεσα να ενημερώνονται και να ασφαλίζουν τα Drone τους με αξιόπιστο ασφαλιστήριο Lloyd’s, μέσω της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ. Αρκεί να διαβιβάζουν συμπληρωμένη τη σχετική Αίτηση, που είναι αναρτημένη, σε μορφή αρχείου word, στην Ιστοσελίδα www.drones-insurance.gr .