ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δύσκολος κλάδος αλλά υπάρχουν λύσεις

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 14/04/2021.

Σε προηγούμενο άρθρο μου με τίτλο "Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης-Μόνο για σοβαρούς παίχτες"  έγινε αναφορά στις σύγχρονες εξελίξεις αναφορικά με τον εξειδικευμένο κλάδο. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο γεγονός πως, τα τελευταία χρόνια, εξ αιτίας των βεβαρυμμένων οικονομικών αποτελεσμάτων από τη διαχείριση πολύπλοκων αξιώσεων αποζημίωσης για θέματα επαγγελματικής ευθύνης, ο κλάδος αυτός βρίσκεται σε φάση "ανασύνταξης". Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση αποτελεί επιχειρηματικό αντικείμενο περιορισμένου αριθμού "παικτών" της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.

Στο ίδιο άρθρο επισημάνθηκε η σχετική επίπτωση και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η οποία πέρα τις υπαρξιακές αδυναμίες της λόγω διαχρονικών προβλημάτων, έχει να αντιμετωπίσει και νέες διαρθρωτικές απαιτήσεις στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων.

Στη βάση των παραπάνω, είναι προφανές πως για την εξεύρεση λύσης σε απαιτήσεις Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, που οι σύγχρονες εξελίξεις την καθιστούν όλο και πιο πολύ αναγκαία,  απαιτούνται σοβαροί επαγγελματίες από τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Ένα τέτοιος σοβαρός "παίχτης", είναι η εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s".

Κύρος και αξιοπιστία

Η Εταιρεία ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις ασφαλίσεις επιχειρηματικών κινδύνων, ήδη από το 1998, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα στη χώρα μας για την ανάπτυξη του κλάδου. Καταρχήν, για την εμπέδωση της έννοιας της Επαγγελματικής Ευθύνης στην ελληνική αγορά, έχει δημοσιεύσει πλούσια αρθρογραφία, παλαιότερα στον έντυπο και τα τελευταία χρόνια στο ηλεκτρονικό Τύπο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Επιπλέον, για ευρύτερη ενημέρωση διατηρεί το εξειδικευμένο blog www.professional-liability.gr, τη κεντρική εταιρική Ιστοσελίδα www.gkoutinas.gr και την εξειδικευμένη ιστοσελίδα www.asfalisi-michanikou.gr η οποία απευθύνεται στον επαγγελματικό κλάδο των Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών.

Για τη  θεσμοθέτηση δε της συγκεκριμένης ασφάλισης στην πράξη, έχει προβεί σε διάφορες παρεμβάσεις σε αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Παράλληλα, η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ αναπτύσσει, συστηματικά, παραγωγική δραστηριότητα πάνω στον κλάδο Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Σχετικά, αναφέρεται μέχρι σήμερα συνολική παραγωγή 2,500 ασφαλιστηρίων περίπου, με συνολικά καθαρά ασφάλιστρα που υπερβαίνουν το ποσό των 11,000,000€. Δηλαδή, περίπου 115 ασφαλιστήρια και 500,000€ καθαρά ασφάλιστρα το χρόνο, παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων 10 ετών και σε μια αγορά που δεν είναι εξοικειωμένη με τη συγκεκριμένη ασφάλιση.

Coverholder at Lloyd’s / AXA XL

Η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ ήδη από το 1998 συνεργάζεται με την ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου και από το 2008 ως Ανταποκριτής των Lloyd’s με Σύμβαση Εξουσιοδότησης (Binding Authority Agreement) από "AXA XL Syndicate 2003 at Lloyd’s". Στο πλαίσιο  εξορθολογισμού του κλάδου ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, όπως συνέβη και με άλλους ασφαλιστικούς φορείς της αγοράς του Λονδίνου, η AXA XL αποφάσισε προσωρινά την μη ανάληψη νέων κινδύνων μέσω του Συνδικάτου της στα Lloyd’s. Συνεχίζει ωστόσο να προσφέρει αυτήν την κάλυψη στην ευρύτερη διεθνή αγορά, μέσω της εταιρείας "XL Insurance Company SE" με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, η οποία στο πλαίσιο του Brexit είναι φορέας του διεθνούς Ομίλου ΑΧΑ για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ασφαλίσεων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η AXA XL,  αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ και την ποιότητα των αποτελεσμάτων της, συνεχίζει να της παρέχει πλήρη υποστήριξη στον κλάδο Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, παρά τις τρέχουσες δυσκολίες στην ευρύτερη διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα, ανανέωσε τη Σύμβαση Εξουσιοδότησης (Binding Authority Agreement) με την ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021.

Οφέλη στην τοπική αγορά

Η νέα σύμβαση της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ μέσω της "XL Insurance Company SE", με έδρα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα Σύμβαση Εξουσιοδότησης παρέχει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και  ευχέρεια στην ανάληψη νέων κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης στην Ελλάδα αλλά και στις γειτονικές χώρες Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία. 

Η δυναμική ανάπτυξης του κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης είναι όλο και πιο πολύ εμφανής τον τελευταίο καιρό, αφού οι σύγχρονες εξελίξεις και οι τάσεις εκσυγχρονισμού της αγοράς, αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ τόσο την ανάγκη Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και, ειδικότερα, της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.  

Υπάρχει βάσιμη ελπίδα πως η εγχώρια αγορά θα "αγκαλιάσει" την εξέλιξη αυτή και θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει. Ήδη, αρκετοί Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, με εξωστρέφεια και ενδιαφέρον για νέα ασφαλιστικά προϊόντα, έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία και τεχνική υποστήριξη. Εξάλλου, είναι ελάχιστες οι δυνατότητες που υπάρχουν στο να βρει κανείς αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις στο συγκεκριμένο κλάδο της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης.