ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Ας αντιγράψουμε τους Κύπριους αδελφούς!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 12/03/2021.
 
Αγαπητοί Δικηγόροι, Ασφαλιστές, Καταναλωτές διαβάστε το σημείωμα του κ. Γιώργου Κουτίνα!
Δεν εκφράζει την άποψη ενός φιλόδοξου Ασφαλιστή ο οποίος μετά από μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία, επιμένει για την πώληση κάποιου ασφαλιστικού προϊόντος αλλά αναφέρεται στη σύγχρονη προσέγγιση ενός θεσμικού μέτρου που τεκμηριωμένα αποτελεί συστατικό μιας ευνομούμενης κοινωνίας. Όπου, ο κάθε επαγγελματίας (στην προκειμένη περίπτωση Δικηγόρος) ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες, ταυτόχρονα μέσω της Ασφάλισης, εγγυάται την αποζημίωση Πελάτη / Καταναλωτή, για τυχόν οικονομική ζημιά από λάθος ή παράλειψή του!

Πρόσφατα, με αφορμή δημοσίευμα σχετικό με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων, εμφάνισα κάποια ενημερωτικά άρθρα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Κατά βάση δεν έγραψα κάτι νέο ή πρωτότυπο. Απλά αναφέρθηκα σε στοιχεία μελέτης που είχα κάνει πριν αρκετά χρόνια με ερέθισμα την ευρωπαϊκή απαίτηση για απελευθέρωση των επαγγελμάτων στις χώρες μέλη της ΕΕ με εφαρμογή ενιαίων αρχών μεταξύ των οποίων και η ασφάλιση.

Ομολογώ πως έλαβα κάποια σχόλια, όπως και παλαιότερα, στη βάση: "Οι δικηγόροι στην Ελλάδα δεν χρειάζονται την Ασφάλιση γιατί δεν έχουν Αστική Ευθύνη". Ωστόσο, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση έλαβα και επιστολή από Κύπριο φίλο ο οποίος με νομικές σπουδές και σημαντική επαγγελματική εμπειρία, είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Την αναφέρω παρακάτω αυτούσια, γιατί εκφράζει και κάποιο ενδιαφέρον μήνυμα.

"Αγαπητέ Γιώργο, συγχαρητήρια για την εξαιρετική αρθρογραφία σου για την ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρων. Όπως αναφέρεις, στην Κύπρο είναι υποχρεωτική. Μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου [(2010) 1 ΑΑΔ 525] τάραξε τα νερά.

Ένα ζεύγος Άγγλων αποτάθηκαν σε δικηγόρο για συμβουλή σε σχέση με την αγορά οικοπέδου και την ανέγερση κατοικίας. Ο δικηγόρος συνέταξε το αγοραπωλητήριο έγγραφο, οι αντισυμβαλόμενοι το υπέγραψαν και οι αγοραστές πλήρωσαν το αντίτιμο. Η κατοικία έμεινε ημιτελής και το οικόπεδο δεν μεταβιβάστηκε στους αγοραστές.

Η απόφαση θεωρείται αυθεντία σε σχέση με τα καθήκοντα επιμέλειας δικηγόρου που αφορούν εξωδικαστική εργασία. Περιληπτικά, ο δικηγόρος οφείλει να φέρει σε γνώση του πελάτη προβλήματα, να τον προειδοποιεί για τυχόν εγγενείς κινδύνους, σε περίπτωση αγοράς γης να ερευνήσει τη νομιμότητα του τίτλου και την ύπαρξη εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων νομικών εμποδίων, την έκδοση άδειας οικοδομής, το κατά πόσο οι πωλητές ήταν φερέγγυοι. Επιδικάστηκαν αποζημιώσεις €86.152 το ποσό που πλήρωσαν στους πωλητές και €2.152 το ποσό που πλήρωσαν ως αμοιβή στο δικηγόρο.

Τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία πλέον αγοράζουν όρια ευθύνης κατά πολύ μεγαλύτερα από τα ελάχιστα που προβλέπουν οι κανονισμοί".

Επισημαίνεται πως στην Κύπρο, η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρου, είναι υποχρεωτική δια νόμου στην Κύπρο, ήδη από το 2009, προκειμένου ο δικηγόρος να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου και να μπορεί να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα.

Γιατί να μην υπάρχει κάτι ανάλογο και στη χώρα μας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της αποζημίωσης μέσω της Ασφάλισης για τυχόν λάθος ή παράλειψη δικηγόρου; Γιατί να αγνοούμε και συστηματικά να "προσπερνάμε" μια τέτοια καταξιωμένη πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε όλες τις χώρες της ΕΕ;

Η έλλειψη εμπειρίας και ενδεχόμενα εμπιστοσύνης στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά δεν θα πρέπει να αποτελεί άλλοθι. Σχετικά εύκολα μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη λύση με χαμηλό κόστος και για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων.

Η άποψη "δεν χρειάζονται τέτοια ασφάλιση οι Έλληνες δικηγόροι" δεν είναι σωστή. Στη σημερινή εποχή της ελεύθερης οικονομίας, της παγκοσμιοποίησης και της ανοιχτής πληροφόρησης, θα πρέπει να πάψουμε να ομφαλοσκοπούμε και να θεωρούμε πως είμαστε "το κέντρο του κόσμου".

Ας ελπίσουμε πως η επώδυνη οικονομική κρίση και λόγω της πανδημίας κορωνοϊού που βιώνουμε θα μας αφυπνίσει και θα ενεργοποιήσει ιδέες εκσυγχρονισμού και προόδου.