ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Υπάρχουν ακόμη ερωτήματα!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 29/07/2020.

Αφορμή για το παρόν άρθρο το πρόσφατο σχετικό δημοσίευμα στο NextDeal του κ. Κώστα Παπαϊωάννου, με τίτλο: "Ομαδικά συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων και σφάλμα προστιθέντος. Ευαίσθητες και ασυνήθιστες περιπτώσεις ασφάλισης στην Ελληνική αγορά!". Σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνεχίζει να υπάρχει ευρύτερος προβληματισμός στον ασφαλιστικό κλάδο γύρω από το θέμα, που αφορά τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, τους επαγγελματικούς συλλόγους τους αλλά και την ασφαλιστική αγορά.

Οι περισσότεροι Ασφαλιστές φαίνονται αδιάφοροι και ανημέρωτοι γύρω από την ουσία και την ποιότητα της δικής τους Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, αφού συνεχίζουν να την αντιμετωπίζουν σαν τυπικό "χαρτί” για το Επιμελητήριο. Προφανώς δεν αντιλαμβάνονται πως τα ήθη αλλάζουν και επηρεάζονται όλο και πιο πολύ από την οικονομική κρίση. Στη βάση αυτή, κάποια δυσαρέσκεια Καταναλωτή - Πελάτη τους που υπέστη οικονομική ζημιά μπορεί κάλλιστα, με τη βοήθεια ενός επαρκώς ενημερωμένου δικηγόρου, να εξελιχθεί σε δικό τους σοβαρό πρόβλημα.

Ποιότητα και αξιοπιστία Ασφαλιστηρίων

Κυκλοφορούν διάφορα ατομικά και ομαδικά Ασφαλιστήρια Επαγγελματικής Ευθύνης Ασφαλιστών με όρια κάλυψης όπως πρόσφατα προσαρμόστηκαν στα ποσά των 1.300.380€ ανά απαίτηση και 1.924.560€ συνολικά κατ’ έτος. Κάποτε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο είχε επιδείξει ιδιαίτερη αυστηρότητα και “υπερβάλλοντα ζήλο” γι' αυτά. Επέμενε σε κάποιες τυπικές παραμέτρους αλλά δεν έμπαινε στην ουσία των όρων ασφαλιστικής κάλυψης. Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν ερωτήματα όπως:

  • Πόσο σίγουρο είναι πως τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια καλύπτουν σωστά την επαγγελματική ευθύνη των Ασφαλιστών προς όφελος των ιδίων αλλά και το κυριότερο, των ασφαλισμένων Καταναλωτών, που είναι και το ζητούμενο του Νόμου;
  • Τη στιγμή που η συγκεκριμένη ασφάλιση ευθύνης είναι υποχρεωτική απ' το νόμο γιατί να μην υπάρχουν συγκεκριμένοι γενικοί όροι που έχουν ελεγχθεί και έχουν γίνει αποδεκτοί από τα επαγγελματικά σωματεία των Ασφαλιστών και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που μπορούν να εκδίδουν παρόμοια ασφαλιστήρια; 
  • Όταν Ασφαλιστική Εταιρεία καλύπτει ασφαλιστικά την ευθύνη των συνεργατών της Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, πως θα εξελιχθεί η σχέση συνεργασίας τη στιγμή που στο πλαίσιο κάποια αξίωσης αποζημίωσης προκύψει θέμα “σύγκρουσης συμφερόντων”; Αν ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν συνεχίσει τη συνεργασία με την ίδια Ασφαλιστική Εταιρεία, πόσο εύκολα και με τι κόστος θα μπορέσει να ασφαλιστεί σε άλλη Ασφαλιστική για να συνεχίσει να λειτουργεί νόμιμα ως πιστοποιημένος επαγγελματίας;

"Ομαδικά" Ασφαλιστήρια Επαγγελματικής Ευθύνης

Γίνεται αναφορά σε Ασφαλιστήρια όπου ο Συμβαλλόμενος πληρώνει τα ασφάλιστρα και με κάποιο τρόπο τα επιμερίζει στους ονομαστικά Ασφαλισμένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Και δω, υπάρχουν ερωτήματα.

  • Πόσο καλά γνωρίζουν οι ίδιοι οι Ασφαλισμένοι τους όρους με τους οποίους καλύπτονται από το ομαδικό ασφαλιστήριο το οποίο εκδίδεται για τη δική τους επαγγελματική ευθύνη;
  • Λέγεται, πως σε ένα "ομαδικό" ασφαλιστήριο πέρα από το χαμηλό ασφάλιστρο που πληρώνει ο ασφαλισμένος έχει και "προστασία" σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αξίωση εις βάρος του (συγκεκριμένα, μη διαγραφή από το ασφαλιστήριο και μη αύξηση ασφαλίστρων από την πλευρά του). Άραγε, πόσο σίγουρο είναι αυτό; Υπάρχει κάποιος ειδικός όρος;

Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός

Υπάρχουν "αρρυθμίες" στην πρακτική εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθετικής απαίτησης. Ωστόσο, "όλα καλά", μέχρι να προκύψει κάποια σοβαρή αξίωση αποζημίωσης εις βάρος Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Ένα από τα στοιχεία εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού της ασφαλιστικής αγοράς και ειδικότερα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είναι και η ορθολογική εφαρμογή θεσμοθετημένων κανόνων σχετικά με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, με βάση τη μέχρι τώρα συσσωρευμένη εμπειρία.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αφορά και προστατεύει αποκλειστικά τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή και όχι την Ασφαλιστική Εταιρεία. Επιπλέον, αντανακλά την αξιοπιστία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Χρειάζονται ασφαλιστήρια με ξεκάθαρους όρους που να μπορούν να αποζημιώνουν αξιώσεις εις βάρος Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με βάση νομική πραγματογνωμοσύνη και όχι με χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.. 

Πρέπει να μάθουμε να πορευόμαστε δημιουργικά χωρίς να χάνουμε παραγωγική ενέργεια σε θέματα που η Ευρωπαϊκή πρακτική εμπειρία έχει ήδη λύσει. Ας μην ξεχνάμε πως η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι από την "φύση" της είναι ένας διεθνοποιημένος μηχανισμός με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας που διασφαλίζουν αξιοπιστία και συνέχεια, προς όφελος της κοινωνίας.