ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ακολουθώντας τη «Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών»

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την αξία της ενημέρωσης και τη δύναμη της γνώσης, που όταν εμπεδώνονται με τον ορθό τρόπο μπορούν να μεταλλαχθούν σε δύναμη προόδου και δημιουργικής εξέλιξης.
Από το ξεκίνημα της ενασχόλησής μου στο χώρο των Ασφαλίσεων, παράλληλα με τη δική μου συνεχή επιμόρφωση πάνω σε ευρύτερα επαγγελματικά θέματα, καταβάλλω προσπάθεια για την ενημέρωση της αγοράς σε σύγχρονα ασφαλιστικά θέματα και προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στους αντίστοιχους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Είχα δε την τύχη οι πρώτες ασφαλιστικές γνώσεις και η αρχική εμπειρία που αποκόμισα να συνδεθούν με την ώριμη ευρωπαϊκή αγορά (Γαλλική κατα το ξεκίνημά μου και αγγλική αγορά / Lloyd's κατά τα τελευταία 14 χρόνια).

Από την πρώτη στιγμή που η συγκυρία με έφερε στον χώρο των Ασφαλίσεων, διαπιστώνοντας την ανωριμότητα και την -διαρκεί έως και σήμερα- υστέρηση της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αντιμετώπισα το όλο θέμα ως μια ξεχωριστή επαγγελματική πρόκληση με πολλές και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Η δραστηριοποίησή μου στον κλάδο των Ασφαλίσεων, είναι πάντα μια συνεχής προσπάθεια υπέρβασης της μίζερης αντίληψης της μετριότητας που φθείρει και απαξιώνει. Η ενασχόληση με τον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, με έμφαση στις επιχειρηματικές και στις εξειδικευμένες ασφαλίσεις, ήταν εξαρχής συνειδητή επιλογή επαγγελματικής δράσης. Έχοντας σαν κύρια εργαλεία τη γνώση και τη συνεχή ενημέρωση, την εργατικότητα και την επιμονή στους στόχους, το σεβασμό των άλλων και των κανόνων δεοντολογίας, παραμένοντας μακριά από τις τριβές της ρηχής λογικής ή του συνηθισμένου συρμού περί επαγγελματικής ανόδου και καταξίωσης, ακολούθησα αυτό που αργότερα έμαθα κάποιοι το λένε «στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών». Δηλαδή, συστηματική προσέγγιση της αγοράς και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς όπου πρέπει να αναδείξεις την ανάγκη για μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, να πείσεις για την ποιότητα, την αξιοπιστία και το την αξία της προσφοράς σου.

Απέφυγα, και συνεχίζω να αποφεύγω, τον έντονο ανταγωνισμό στους γνωστούς τυποποιημένους κλάδους ασφάλισης όπου η πίτα της αγοράς είναι δεδομένη και δεν προδιαγράφονται μεγάλοι ρυθμοί περαιτέρω ανάπτυξης. Κλάδοι στους οποίους τα περιθώρια για μια ξεχωριστή προσφορά και γόνιμη δράση είναι περιορισμένα και πολύ συχνά ο ανταγωνισμός σε κάνει «να ματώσεις». Δηλαδή, μιλάμε για αγορά και πρακτικές που χαρακτηρίζονται με το κόκκινο χρώμα και κατά τη σύγχρονη θεωρία λέγεται αγορά των «κόκκινων ωκεανών».

Από την άλλη πλευρά οι «γαλάζιοι ωκεανοί» δίνουν την αίσθηση του βάθους, είναι ανεξερεύνητοι και προσφέρουν περιθώρια ανάπτυξης. Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι τον κλάδο επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων, στον οποίο ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης έχει να προσφέρει αντίστοιχες γόνιμες λύσεις. Βασικός άξονας στο σχετικό προβληματισμό η Αστική Ευθύνη στις διάφορες μορφές που εμφανίζεται στη σύγχρονη πρακτική λειτουργία του κοινωνικού & οικονομικού συστήματος:

Γενική Αστική Ευθύνη (έναντι Τρίτων / Κοινού),
Εργοδοτική Ευθύνη (έναντι των Εργαζομένων),
Επαγγελματική Ευθύνη (έναντι Πελατών και Τρίτων),
Ευθύνη Προϊόντος (έναντι Καταναλωτών - Πελατών),
Περιβαλλοντική Ευθύνη (έναντι του φυσικού περιβάλλοντος),
Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικών Οργάνων Επιχείρησης (έναντι Μετόχων, Χρηματοδοτών, Αρχών, Εργαζομένων, Κοινού).

Η συγκεκριμένη επικοινωνιακή προσπάθεια στο χώρο του διαδικτύου, έχει ως γνώμονα την αντικειμενική ενημέρωση της ευρύτερης αγοράς, τη συμβολή στη δημιουργία "ασφαλιστικής συνείδησης" και την ανάπτυξη της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων. Στόχος, η ανάδειξη του αντικειμενικού ρόλου του θεσμού της Ασφάλισης ως απαραίτητο "εργαλείο" για την ασφαλή ανάληψη επαγγελματικών - επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, απαραίτητων για την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.