Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Λύση γα την ελληνική αγορά!

-Αυτή είναι η Ασφάλιση που εξασφαλίζει επαγγελματίες Μηχανικούς, Δικηγόρους, Ελεγκτές, Εκτιμητές, Πραγματογνώμονες, IT Consultants και διάφορους Συμβούλους. Γιατί, όποιος παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής, είναι λογικό να εγγυάται με κατάλληλο Ασφαλιστήριο, αποζημίωση για τυχόν οικονομικές απώλειες / ζημιές από λάθος ή παράλειψή του.
-Στο πλαίσιο των εξελίξεων όλο και περισσότεροι Επαγγελματίες επικοινωνούν μαζί μας για την ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης τους ή για να ανταποκριθούν σε συμβατικές απαιτήσεις Εργοδοτών τους.
-Την ασφάλιση αυτή την προσφέρει στην ελληνική αγορά με ασφαλιστήριο διεθνών προδιαγραφών, με χαμηλό κόστος και με αξιοπιστία Lloyd’s, η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s”.
 
 


Για ενημέρωση: http://bit.ly/Koutinas_Professional_Insurances ή www.asfalisi-michanikou.gr

Για άμεση πληροφόρηση: Τ: 2106821434 , E: info@gkoutinas.gr