ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (VI)

Έρχεται ο … Ευρωπαίος Μηχανικός, Δικηγόρος, Λογιστής


Oρθώς αναφέρεται πως η προσαρμογή στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Απελευθέρωσης Επαγγελμάτων μπορεί να εξασφαλίσει «διαβατήριο» για τους Έλληνες επαγγελματίες που επιθυμούν να ασκήσουν δραστηριότητα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Αρκεί να διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά εχέγγυα και να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επαγγελματικά Μητρώα της χώρας μέλους της ΕΕ στην οποία έχουν την επαγγελματική τους έδρα. Είναι σαφές πως με το νέο καθεστώς που ισχύει ήδη σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ένας Έλληνας επαγγελματίας Μηχανικός, Δικηγόρος, Λογιστής κλπ, θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία κλπ. Ακόμη, θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε νέες ευρωπαϊκές  χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, εξυπηρετώντας καταρχάς τις ανάγκες κάποιων ελληνικών επιχειρήσεων.

Ας μην ξεχνάμε πως βιώνουμε ήδη μία νέου τύπου «μετανάστευση» όπου τα καλά «μυαλά» προτιμούν εξαρχής να σπουδάζουν και να  εργάζονται ή να αναζητούν εργασία σε χώρες του εξωτερικού! 

Βέβαια, στην πράξη θα μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Από τη στιγμή που ο υψηλών προδιαγραφών έμπειρος Άγγλος, Γάλλος, Γερμανός επαγγελματίας Μηχανικός, Δικηγόρος, Λογιστής κλπ, θα μπορεί κάλλιστα να εγκατασταθεί στη χώρα μας τότε γιατί όχι και ο νεοφώτιστος αλλά σωστά καταρτισμένος Πολωνός, Βούλγαρος ή Ρουμάνος επαγγελματίας Μηχανικός, Δικηγόρος, Λογιστής; Το «διαβατήριο» που αναφέραμε, η δύναμη της πληροφορικής και του internet, το «εύκρατο και υγιεινό κλίμα» της χώρας μας, σε συνδυασμό με κάποια ελάχιστη υλική υποδομή ή συνεργασία με ένα μικρό εγχώριο Γραφείο κάποιου νεαρού φίλου επαγγελματία Μηχανικού, Δικηγόρου, Λογιστή κλπ, μπορούν κάλλιστα να δρομολογήσουν άμεσα νέες εξελίξεις ανταγωνισμού, προς όφελος φυσικά του Έλληνα καταναλωτή.

Προβάλλεται συχνά το επιχείρημα πως μια τέτοια προοπτική ανταγωνισμού χωρίς ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές, μπορεί μεν να ωφελήσει τους Καταναλωτές αφού θα βρίσκουν φθηνότερες υπηρεσίες αλλά θα «ρίξει και την ποιότητα» των υπηρεσιών! Το επιχείρημα αυτό φαίνεται λογικό. Είναι όμως σε θέση όσοι το προβάλλουν να πείσουν ή να εγγυηθούν για την ποιότητα των υπηρεσιών που προκύπτουν από την εφαρμογή των προτιμολογημένων υπηρεσιών ελάχιστου κόστους;  
Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται, με δεδομένη την αδυναμία του δημόσιου τομέα να εγγυάται αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία εποπτείας - ελέγχου των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών, πιστεύεται πως ο ιδιωτικός τομέας (επιχειρήσεις, οργανωμένες ομάδες καταναλωτών) θα αναλαμβάνει όλο και πιο σημαντικό και ενεργό ρόλο. Οι αρχές της Προστασίας του Καταναλωτή και του Ανταγωνισμού,  υποστηριζόμενες από μια σειρά πάγιων νομοθετημάτων παρέχουν το δικαίωμα όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες να διεκδικούν το δίκιο τους όταν διαπιστώνουν πως θίγονται τα συμφέροντά τους.
Στα πλαίσια της νέας τάξης πραγμάτων που αναγκαστικά θα διαμορφωθεί με την απελευθέρωση των υπηρεσιών και του συνακόλουθου ανταγωνισμού, καθοριστικής σημασίας φαίνεται να είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προς τούτο, πέρα από τη «διαπίστευση» του εκάστοτε επαγγελματία και την εγγραφή του στο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο, ίσως το πλέον σημαντικό θα είναι η παροχή υπηρεσιών με την κατάλληλη «εγγύηση» για την ποιότητά τους. Η «εγγύηση» αυτή, στην πράξη, δεν είναι άλλο από την ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες. Δηλαδή χρηματική αποζημίωση Πελάτη του ή κάποιου Τρίτου για τις ενδεχόμενες ζημιογόνες επιπτώσεις εξαιτίας λάθους ή παράλειψης από την πλευρά του κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και των ισχυόντων πρακτικών κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Εκφράζεται η άποψη πως η συγκεκριμένη ασφάλιση θα είναι καθοριστικής σημασίας και θα συμβάλλει θετικά στην εξυγίανση του Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών στη χώρα μας και για τον εξορθολογισμό της αγοράς.