ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (VII)

Στο σύγχρονο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων και φυσικά η κατάργηση των όποιων "προνομίων" προς όφελος του Καταναλωτή αποτελεί πλέον μονόδρομο και για την Ελλάδα. Στο σημείο όπου έχουν φτάσει τα πράγματα δεν ωφελεί το να επιμένουμε στη διατήρηση των ελάχιστων αμοιβών επικαλούμενοι κάποια λογικά και εν μέρει σωστά επιχειρήματα. Ένα καθεστώς με ελάχιστες αμοιβές και με λειτουργία επαγγελμάτων σε "θολό" κανονιστικό πλαίσιο, είναι προφανές πως δεν έχει μέλλον σε μια σύγχρονη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οφείλουμε λοιπόν να εξετάσουμε με αντικειμενικότητα και να εφαρμόσουμε με ψυχραιμία την πραγματικότητα όπως ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα της οικονομικής κρίσης, είναι ανάγκη να προχωρήσει το όλο θέμα και επί της ουσίας, χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Η προβληματική αγορά είναι αυτή που «καθηλώνει» την ποιότητα των υπηρεσιών και αντιστρόφως, οι ελλιπείς υπηρεσίες ανατροφοδοτούν την ανωριμότητα της αγοράς και επιβραδύνουν την εξέλιξή της.

Στα πλαίσια της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η σύγχρονη ορθολογική προσέγγιση προκειμένου να διασφαλισθεί ο Καταναλωτής / κοινωνικό σύνολο, με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή - διεθνή πρακτική, είναι:

- "Διαπίστευση - Πιστοποίηση" των επαγγελματιών

- Τυπικός, αλλά επί της ουσίας αυστηρός, έλεγχος από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές σε ότι αφορά την επάρκεια προσόντων και οργάνωσης

- Απαίτηση για παροχή "εγγύησης" των υπηρεσιών. Δηλαδή, ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης από αξιόπιστο Τρίτο Φορέα (Ασφαλιστική Εταιρεία) για τις συνέπειες από τυχόν λάθη ή παραλείψεις του παρέχοντος υπηρεσίες που μπορεί να ζημιώσουν.

Οι Έλληνες επαγγελματίες έμπρακτα και με αυτοπεποίθηση θα πρέπει να δείξουν πως αναλαμβάνουν τις ευθύνες που ούτως ή άλλως υπάρχουν και σύμφωνα με τη νομοθεσία τους βαραίνουν. Με δεδομένη μία τέτοια αποφασιστικότητα εκφρασμένη από τα επίσημα συνδικαλιστικά Σωματεία και τους Επαγγελματικούς Συλλόγους τους, θα έχουν κάθε λόγο να απαιτήσουν από την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπηρεσιακά της Όργανα την ανάλογη υπευθυνότητα. Σε μια τέτοια εξέλιξη εκσυγχρονισμού οι Έλληνες επαγγελματίες που αποδεδειγμένα ασκούν δραστηριότητα κύρους και έντασης ευθύνης, έχουν ανάγκη από ουσιαστική οικονομική και νομική υποστήριξη. Η υποστήριξη αυτή, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά - διεθνή πρότυπα, δεν είναι άλλη από την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.

Με μια τέτοια ασφάλιση:
-  διασφαλίζεται στην πράξη η απαραίτητη αποζημίωση του εκάστοτε Καταναλωτή - Εργοδότη (Πελάτη) σε περίπτωση λάθους ή παράλειψής του Επαγγελματία
-   αποφεύγεται κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ Εργοδότη και Επαγγελματία-   αποφεύγονται δικαστικές διενέξεις για την αναζήτηση του δικαίου, σε περίπτωση «ζημιάς» εξ αιτίας ή από προσφερόμενες υπηρεσίες.

Κάτι που έχει αποδειχτεί εδώ και αρκετά χρόνια από την πρακτική εμπειρία σε όλες τις προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι, που δυστυχώς δεν έχει «ευδοκιμήσει» ακόμη στη χώρα μας

Κατά τη σύγχρονη αντίληψη, η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης δεν είναι μόνο στοιχείο πρόνοιας και υγιούς παραγωγικότητας. Είναι τεκμήριο αξιοπιστίας έναντι των Εργαζομένων, έναντι Χρηματοδοτών, έναντι της Πολιτείας αλλά και έναντι του Κοινωνικού Συνόλου.