ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Δε χρειάζεται να "εφεύρουμε τον τροχό"!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 28/06/2023.

Αφορμή για το παρόν σημείωμα υπήρξε πρόσφατο δημοσίευμα με τίτλο “ Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΣΑΕΚ και ΕΑΕΕ για ενίσχυση της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας σε Κύπρο και Ελλάδα”. Σημαντική κίνηση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΑΕΚ) κσι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) η οποία αν εμπεδωθεί στην πράξη θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς.

Αρκετές φορές σε άρθρα μου για την ανάπτυξη του κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, χρειάζεται να προσεγγίσουμε την μακρόχρονη εμπειρία των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μερικά άρθρα μάλιστα έχω αναφέρει χαρακτηριστικά τη φράση "να αντιγράψουμε τους Κύπριους αδερφούς!"

Αυτό γιατί χρόνια τώρα που δραστηριοποιούμαι στο συγκεκριμένο κλάδο και ιδιαίτερα σε αυτόν της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, έχω διαπιστώσει πως η Κυπριακή Ασφαλιστική Αγορά, στην τελευταία 10ετία, έχει κάνει σοβαρές προόδους τόσο νομοθετικά όσο και θεσμικά στην πράξη, σε ότι αφορά την προσέγγιση της ευρωπαϊκής εμπειρίας.


Σημειώνω χαρακτηριστικά σε κάποιες ειδικές ασφαλίσεις οι οποίες


έχουν γίνει υποχρεωτικές δια νόμου στην Κύπρο και στη χώρα μας, συνεχίζουμε να “σφυρίζουμε αδιάφορα”.

- Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης για ΚΑΘΕ επιχείρηση, έστω και με ένα εργοδοτούμενο! (από το 2009)

- Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης των Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών, Δικηγόρων κλπ

- Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Γιατρών & Νοσοκομείων (σχετικά πρόσφατα) ...

Για την αναβάθμιση - ανάπτυξη αυτής της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, πρέπει να αντιληφθούμε πως είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η ουσιαστική μεταρρύθμιση, στο πνεύμα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων και στην εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας δεν δικαιολογούνται ολιγωρίες ή εμμονές σε εγχώριες πρακτικές με μειωμένη εμβέλεια στο μέλλον. Οφείλουμε να προχωρήσουμε έξυπνα και δυναμικά, υιοθετώντας υπάρχουσες ώριμες λύσεις και στον τομέα της Ασφάλισης. Δεν χρειάζεται “να εφεύρουμε τον τροχό”!