ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Η σωστή προσέγγιση της Aσφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης με το βέλτιστο κόστος, βασίζεται σε πληροφορίες που αφορούν τον επαγγελματία και τη δραστηριότητά του. Προς τούτο, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει κατάλληλη Πρόταση - Αίτηση Ασφάλισης, συμπληρωμένη με τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές. Παρακάτω, αναφέρονται τυποποιημένες Αιτήσεις Ασφάλισης για διάφορους Επαγγελματίες - Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών, όπου η Εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" διαθέτει "πρόσθετη αξία" και μπορεί να συμβάλλει στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  • Αν σας ενδιαφέρει οικονομική πρόταση σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, συμπληρώστε την αντίστοιχη Αίτηση Ασφάλισης και στείλτε την στο Fax: 210-6847454 ή E-mail: info@gkoutinas.gr. Αν δεν είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μας, απευθείας ή μέσω του Ασφαλιστικού Συμβούλου τον οποίον εμπιστεύεστε.
  • Αν είστε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής και επιθυμείτε συνεργασία για την προώθηση εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών μας, επικοινωνήστε μαζί μας.