Ιστολόγιο για Καταναλωτές, Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις


Ήταν το 1992, όταν μετά από την πρώτη καριέρα μου ως Μηχανικός ξεκίνησα στον κλάδο των Ασφαλίσεων με μια διεθνή Ασφαλιστική Εταιρεία. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής μου στη Γαλλία, έντονα μου μιλούσαν για την Ασφάλιση Επαγγελματικής & Επιχειρηματικής Αστικής Ευθύνης, ως “ώριμο” ασφαλιστικό προϊόντα στις χώρες της Ευρώπης (τότε ΕΟΚ), το οποίο θα προωθείτο και στις νέες χώρες - μέλη, όπως η Ελλάδα. Ενθουσιάστηκα, τότε, με την ιδέα. Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν διαφορετική...

Η εμπειρία μου από την επί σειρά ετών προσπάθεια για την προώθηση της ασφάλισης αυτής σε συνδυασμό με την ευρύτερη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα μας, με οδήγησαν σε έγκυρες απόψεις γύρω από την υστέρηση του θεσμού της Ιδιωτικής  Ασφάλισης στη χώρα μας: Χρειάζεται ειλικρινής αυτογνωσία, υπεύθυνη ενημέρωση και ανάληψη σοβαρών πρωτοβουλιών για εξυγίανση και εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Είναι απαραίτητο ευρύτερα να κατανοήσουμε πως η ανάπτυξη της Ιδιωτικής Ασφάλισης και ειδικότερα, η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, συνιστά στοιχείο ευρύτερου εκσυγχρονισμού.

Το παρόν ιστολόγιο, εκτός από τους Καταναλωτές που πρέπει να γνωρίζουν για τα δικαιώματά τους, απευθύνεται  σε Επαγγελματίες (Αρχιτέκτονες–Μηχανικοί, Δικηγόροι, Λογιστές, Γιατροί κλπ) και σε σύγχρονες Επιχειρήσεις που κατανοούν τις ευθύνες τους και επιθυμούν να καλυφθούν με μια αξιόπιστη ασφάλιση για τις οικονομικές συνέπειες από πράξεις αμέλειας, λάθη ή παραλέιψεις στο πλαίσιο της όποιας επαγγελματικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το ιστολόγιο, απευθύνεται επίσης σε Ασφαλιστές  που ενδιαφέρονται για εξειδικευμένη επαγγελματική ενημέρωση και ιδέες για προώθηση νέων σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων, πέρα από τα “τετριμμένα” της αγοράς.

Βέβαια, πέρα από την υπεύθυνη ενημέρωση Ιδιωτών, Επαγγελματιών, Επιχειρήσεων και Ασφαλιστών,  απώτερος σκοπός του Ιστολογίου είναι η προώθηση της ίδιας Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης που τους αφορά. Για το σκοπό αυτό, το Ιστολόγιο συνδέεται με την εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” (www.koutinas.gr), η οποία δραστηριοποιείται ως Insurance Broker - Coverholder at Lloyd's και η οποία από τον Οκτώβριο του 2021 λειτουργεί ως αποκλειστικός Συνεργάτης της καταξιωμένης για την ποιότητα και αηξιοπιστία εταιρείας "CROMAR SA - Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd's".

Στις προσωπικές απόψεις μου οι οποίες διατυπώνονται στα διάφορα άρθρα του παρόντος Ιστολολογίου είναι εύλογο να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε. Και στις δύο περιπτώσεις η άποψή σας είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να εκφράζεται γόνιμα, με ειλικρινή και με επαγγελματικό τρόπο.