Ιστολόγιο για Καταναλωτές, Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις


Ήταν το 1992, όταν μετά από την 12χρονη καριέρα μου ως Μηχανικός στη ΔΕΗ, ξεκίνησα στον κλάδο των Ασφαλίσεων με μια διεθνή Ασφαλιστική Εταιρεία. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής μου στη Γαλλία, έντονα μου μιλούσαν για την Ασφάλιση Επαγγελματικής & Επιχειρηματικής Αστικής Ευθύνης, ως “ώριμο” ασφαλιστικό προϊόν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε ΕΟΚ), το οποίο θα προωθείτο στις νέες χώρες-μέλη, όπως η Ελλάδα. Ενθουσιάστηκα, τότε, με την ιδέα πως θα μπορούσα να αναπτύξω επαγγελματική δραστηριότητα σε ένα νέο τομέα με μεγάλες προοπτικές. Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν διαφορετική.
Η μακρόχρονη εμπειρία μου στο πλαίσιο της επικρατούσας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, με οδήγησαν σε συγκεκριμένη  άποψη για την ανάπτυξη της Ιδιωτικής  Ασφάλισης στη χώρα μας. Χρειάζεται ειλικρινής αυτογνωσία, υπεύθυνη ενημέρωση και ανάληψη πρωτοβουλιών για εξυγίανση και εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Είναι δε απαραίτητο να κατανοήσουμε πως η ανάπτυξη της Ιδιωτικής Ασφάλισης και ειδικότερα, η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης, συνιστά στοιχείο ευρύτερου εκσυγχρονισμού.
Το παρόν ιστολόγιο, εκτός από τους Καταναλωτές που πρέπει να γνωρίζουν για τα δικαιώματά τους, απευθύνεται  σε Επαγγελματίες (Αρχιτέκτονες–Μηχανικοί, Δικηγόροι, Λογιστές, Γιατροί κλπ) και σε Επιχειρήσεις που κατανοούν τις ευθύνες τους και επιθυμούν να καλυφθούν με μια αξιόπιστη ασφάλιση για τις οικονομικές συνέπειες από τυχόν πράξεις αμέλειας, λάθη ή παραλείψεις στο πλαίσιο της όποιας επαγγελματικής / επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Απευθύνεται επίσης σε Ασφαλιστές  που ενδιαφέρονται για εξειδικευμένη επαγγελματική ενημέρωση και ιδέες για προώθηση νέων σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων, πέρα από τα “τετριμμένα” της αγοράς (ασφαλίσεις αυτοκινήτου, υγείας κλπ). Βέβαια, πέρα από την υπεύθυνη ενημέρωση, απώτερος σκοπός του Ιστολογίου είναι η προώθηση της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης από την εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd's" (www.koutinas.gr).

Γιώργος Κουτινας
Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις απόψεις που διατυπώνονται στα διάφορα άρθρα του παρόντος Ιστολογίου, είναι εύλογο να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε. Και στις δύο περιπτώσεις η άποψή σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη. Αρκεί να εκφράζεται γόνιμα, με ειλικρινή και επαγγελματικό τρόπο.